Kasteel: geen woningen Hopveld Gemert

GEMERT -Er komen geen woningen in de tuinen van VELT op het Hopveld in Gemert. Bebouwing maakte deel uit van het plan voor herbestemming van  het kasteel en omliggende gronden. Na toetsing heeft het gemeentebestuur zich tegen woningen op deze locatie uitgesproken. Projectontwikkelaar BL Huisvesting gaat hierin mee.

Landerijen

Ook door het bebouwen van de landerijen rondom het kasteel gaat een streep. Het college staat wel positief tegenover beperkte bebouwing in de driehoek Haag, Jezuietenlaan en West-Om.

Kasteel

De ontwerpen voor herontwikkeling binnen de grachten kunnen in grote lijnen de goedkeuring van het college wegdragen. Sloop van de kapel en refter is voor het gemeentebestuur acceptabel, evenals een paviljoen op het oude voetbalveld. Aan dat laatste worden wel voorwaarden gesteld (Later meer).

Foto's:


68