Samen eten is samen leven

GEMERT – Als je kennis wilt maken met je nieuwe buren, wie neemt dan de eerste stap? Jij die er langer woont of jij die nog maar net bent? Hoe verder de ander op het eerste oog van je afstaat -omdat je iemand niet kent of niet dezelfde afkomst deelt- hoe hoger de drempel om die stap te nemen. Wat we wel van elkaar weten is dat we verschillend, maar vaak ook hetzelfde eten. Nasi, spaghetti, sushi en shoarma zijn net als de hamburger en de hotdog volledig ingeburgerd in ons land. Eten verbindt verschillende culturen. Het kan de sleutel zijn tot de deur die buurtgenoten met verschillende achtergronden van elkaar scheidt.

Door Marcel Bosmans

Samen eten is samen leven. Dat is de kern van het idee dat meer dan twintig jaar gerijpt heeft in het hoofd van Petievan den Hout. “Veel mensen spreken niet of nauwelijks met elkaar, ook al wonen ze in dezelfde straat. Als je niet met elkaar praat, dan weet je ook niet wat de ander bezighoudt. In welk opzicht je op elkaar lijkt en van elkaar verschilt en waarom. Als je elkaar beter leert kennen, dan begrijp je elkaar ook beter. De afstand tussen buren van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst blijkt in de praktijk nog te vaak te groot om te overbruggen, ook al zit er maar een muur tussen. Een maaltijd kan een goed middel zijn om die muur te slechten.”

Angst

Tijdens een themabijeenkomst ‘Help mijn buurman is een vluchteling’, deelde Van den Hout haar gedachten met dorpsondersteunersMarianne Nijsten Elise van der Toorn. “We hadden moeite met de het etiketje dat op de bijeenkomst was geplakt”, vertelt Van der Toorn. “Alsof je bang zou moeten zijn voor nieuwkomers in je wijk.” Nijst knikt “Het klopt dat die angst er soms is. De vraag of dat gevoel terecht is beantwoord je echter niet door de vraag te herhalen, maar door deze aan de praktijk te toetsen.”

Samen

Daaruit is het initiatief geboren om maandelijks buurtgenoten te laten aanschuiven bij postcodedelers die niet uit Nederland afkomstig zijn. Van den Hout was zaterdag te gast bij haar overburen, de familie Al Zanghary. Ahmed Al Zanghary ontvluchtte vier jaar geleden het oorlogsgeweld in Syrië en bouwt met zijn gezin in Gemert aan een nieuwe toekomst.  Al Zanghary, docent Engels aan het Commanderij College in Laarbeek, omarmt het idee. “In deze gemeente leven 75 nationaliteiten vreedzaam samen. Toch leiden ze gescheiden levens. Ik leg makkelijk contact met mensen, maar wil me niet opdringen aan een ander. Samen eten biedt een goed ‘excuus’ om met elkaar van gedachten te wisselen. Als je met elkaar in gesprek raakt, ook al is dat met handen en voeten, ontdek je dat er naast verschillen die een mens uniek maken ook raakvlakken zijn. Om een klein voorbeeld te noemen: verslaving aan smartphones is een ziekte waar mensen wereldwijd aan leiden of zich aan ergeren. Veel thema’s, van liefde en relaties, tot het weer en de verplichting om belasting te betalen zijn universele gespreksonderwerpen.”

Meedoen

Lijkt het je leuk om samen te eten met wijk- of dorpsgenotendie aan andere achtergrond hebben? Neem dan contact op met dorpsondersteuners Marianne Nijst (06-24839006) of Elise van der Toorn (06-40901632).

Lees binnenkort ook meer in het Gemerts Nieuwsblad over het Nationale Integratiediner.

Foto: Het Gemertse gezin Al Zanghary met dorpsondersteuners en overbuurvrouw.

Foto's:


S