Gemert-Bakel eensgezind over N279

DEN BOSCH – 2×2 rijstroken op de N279 en geen Lange Omleiding door het buitengebied van Bakel. Inwoners, ondernemers en politici uit Gemert-Bakel richtten zich vrijdag eensgezind tot de leden van Provinciale Staten. Samen met insprekers uit de Helmondse wijk Dierdonk probeerden zij de fracties ervan te overtuigen om het herinrichtingsvoorstel voor de N279 aan te passen.

Door Marcel Bosmans

Gedeputeerde Staten stelt voor om Lange Omleiding te realiseren en N279 tussen Veghel en Asten voorlopig niet te verbreden. Het provinciale parlement besluit op vrijdag 7 december of het akkoord gaat met het plan van het provinciebestuur. Gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) sprak vrijdag met Statenleden over de herinrichting van de provinciale weg. Voorafgaand aan de themabijeenkomst was er een inspreekmoment ingepland. Gemert-Bakel was met een zware delegatie naar het provinciehuis afgereisd om te pleiten voor een verbreding van de N279 zonder Lange Omleiding.

Dichtslibben

Bart van Oort (Dorpspartij) en Henk Giebels (LokaleRealisten&D66) spraken namens de gemeenteraad van Gemert-Bakel in. Giebels: “Coalitie en oppositie zijn het in onze gemeente zelden met elkaar eens, behalve over de N279. 2×2 rijstroken tussen Veghel en Helmond zou veel beter zijn.” Volgens Van Oort kost het vanuit Gemert 20 minuten en vanuit Bakel 30 minuten voordat je met de auto een omringende snelweg bereikt. “Het is van groot belang voor de lokale en regionale leefbaarheid en bereikbaarheid dat we een snellere aansluiting op de snelwegen krijgen. Nu zien we het iedere dag meer dichtslibben op de provinciale wegen naar Helmond, Veghel en Eindhoven. Met als neveneffect dat zich steeds meer sluipverkeer door onze dorpen wurmt.” Een verbreding van de N279 leidt tot een betere doorstroming en verkeersveiligheid, zo geeft Giebels aan. “Kijk naar de verdubbeling van de N279 tussen Veghel en Den Bosch. Dat is nu heel relaxed rijden.”

Lange Omleiding

Wethouder Inge van Dijk (CDA) vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de inwoners. “De Lange Omleiding scoort op 23 leefbaarheidspunten slechter dan optimalisatie van het huidige tracé. De portefeuillehouder verkeer in Gemert-Bakel roept de Statenfracties op om de onderzoeksresultaten opnieuw te bekijken. “Beide varianten zijn goed uitvoerbaar. De Lange Omleiding is onnodig, zorgt voor meer overlast en kost miljoenen extra. Steek dat geld in 2×2.”

Voortschrijdend inzicht

BKG-voorzitter Martin Jacobs deed namens het lokale bedrijfsleven een dringend beroep op de Statenleden: “Stap uit het strakke keurslijf van het coalitieakkoord, wijzig uw standpunt als volksvertegenwoordiger, omdat u naar het volk heeft geluisterd. Dat heet voortschrijdend inzicht.”

Dierdonk

Insprekers uit het Bakelse buitengebied en de Helmondse wijk Dierdonk schaarden zich achter deze oproep. Zij vrezen voor extra geluidsoverlast en meer luchtvervuiling als er een Lange Omleiding komt. “De herrie komt straks van twee kanten”, stelt Honoré Bouwman. Bij buurtgenoot Corine van Hout liepen de emoties hoog op. “Dit is één groot toneelstuk. Jullie hebben dit allang in achterkamertjes bekonkeld. Het boeit jullie niet wat voor ons de gevolgen zijn.”

Niet nodig

Gedeputeerde Van der Maat verdedigt het voorstel van GS: “De berekeningen die we tot nu toe hebben gedaan laten zien dat we tot 2030 met 2×1 alle problemen kunnen oplossen. 2×2 is nu niet nodig. Dat houdt ook geen stand bij de Raad van State, omdat nut en noodzaak op dit moment niet aangetoond kunnen worden.”

Voorbereid

Van der Maat benadrukt dat de N279 wel wordt voorbereid op 2×2. “ Mocht het zo druk worden dat de N279 alsnog verbreed moet worden dan kan dit in kortst mogelijke tijd en zonder desinvestering gerealiseerd worden.“

Verkeerstellingen

Permanente verkeerstellingen moeten uitwijzen of en in welke mate het aantal dagelijkse weggebruikers toeneemt. “Als blijkt dat de groei groter is dan verwacht en het omslagpunt van 25.000 voertuigen al voor 2030 wordt bereikt, dan zou de verbreding eerder kunnen plaatsvinden.” Van Der Maat zegt snel te willen starten met deze ‘realtime monitoring’.

Foto: Actievoerders voor het provinciehuis.

 

Foto's:


G