Avond Kringlooplandbouw oogst veel belangstelling

ELSENDORP – De thema-avond Kringlooplandbouw, op donderdag 29 november in Elsendorp georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant), bleek een schot in de roos.

Het toverwoord in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview: “Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.” Reden genoeg voor Collectief ANB Oost-Brabant om deze avond te organiseren. En dat dit voldoet aan een groeiende behoefte bleek wel uit de ruim zestig belangstellende boeren die op deze avond waren afgekomen en hun vele vragen.
De avond stond in het teken staan van werken en denken in kringlopen op het melkveebedrijf. Spreker Ir. Toon Jansen, een van de architecten van de Kringlooplandbouw, gaf op een praktische en deskundige manier zijn visie op het thema. De avond werd ingeleid met een film waarin de grondlegger: Dr. Ir. Jaap van Bruchem, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord kwamen. De trailer van deze film is te bekijken op www.kringlooplandbouw.nl.
“Het gaat om het bodemleven, dit staat centraal”, aldus spreker Ir. Toon Jansen. “Elke verandering in je bedrijfsvoering heeft hier effect op”. Kernboodschap is dat het bodemleven enorm bepalend is voor de productie en de gezondheid van de koeien. Na de presentatie kwamen veel vragen uit de zaal. Er was voldoende ruimte om deze te beantwoorden. Emeritus Dr. Ir. Jaap van Bruchem, voormalig WUR onderzoeker en grondlegger van het kringloop denken, was ook aanwezig en nam volop deel aan de discussie.
Die discussie is hard nodig in Oost-Brabant en momenteel in volle gang. In amper twee jaar tijd hebben boeren in Oost-Brabant maar liefst ruim 150 hectare onder agrarisch natuurbeheer zitten. En dit in gebieden waar tot voor twee jaar terug geen agrarisch natuurbeheer was. Uiteraard is dit allemaal nog erg kwetsbaar en de kans op terugval niet denkbeeldig. Deze avond helpt het op gang brengen van circulaire landbouw. Ook geeft zo’n avond een flinke impuls voor het verankeren van agrarisch natuurbeheer en natuur inclusieve landbouw.Er is door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant een nieuw paneel ontwikkeld voor boeren die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer. Zij kunnen hiermee laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Uit handen van voorzitter Herman Wijdeven mochten de gebroeders Van den Tillaart uit Zeeland het eerst paneel in ontvangst nemen.

Foto's:


0