‘Real-time’ verkeerstellingen op N279 vinden al jaren plaats’

GEMERT-BAKEL – Ondernemend Gemert-Bakel blijft strijden voor verbreding van de N279 tussen Veghel en Helmond. “Over het vervolg van onze acties zijn we in beraad”, geeft Martin Jacobs (BKG) namens de lokale ondernemersverenigingen aan. “Twee punten hebben onze speciale aandacht: het minimum aantal benodigde weggebruikers voor 2×2 en de verkeerstellingen die al jarenlang plaatsvinden op de weg.”

Door Marcel Bosmans

Provinciale Staten zette vorige week het licht op groen voor de reconstructie van N279 tussen Veghel en Asten. Het Noord-Brabantse parlement schaarde zich achter het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een ongelijkvloerse provinciale weg met de huidige 2×1 rijstroken en een nieuwe Lange Omleiding om de Helmondse wijk Dierdonk door het buitengebied van Bakel.

Ondernemend Gemert-Bakel vindt dat er meer nodig is om de verkeersproblemen in de regio op te lossen en ervoor te zorgen dat lokale bedrijven beter ontsloten worden. Samen met de plaatselijke politiek is actie gevoerd voor een N279 met 2×2 rijstroken zonder Lange Omleiding.

Geen verliezer

Het is Gemert-Bakel niet gelukt om een meerderheid van de Statenleden op andere gedachten te brengen. “Ik voel me geen verliezer”, zegt Jacobs. “Het is gelukt om de kwestie onder de aandacht te brengen, maar helaas niet om een bres te slaan in het Brabantse bestuursakkoord. Coalitiepartners VVD, SP, D66 en PvdA hebben hardnekkig vastgehouden aan wat ze drie jaar geleden afgesproken hebben. De belangrijkste winst op dit moment is dat de ondernemersverenigingen in Gemert-Bakel elkaar gevonden hebben. We zijn in staat gebleken om samen één krachtig front te vormen. Dat biedt perspectief om in de toekomst ook andere zaken samenaande kaak te stellen. Overigens opmerkelijk dat het bij de betrokken gemeenten en tussen de lokale en provinciale fracties van de landelijke partijen op dit dossier zo aan eensgezindheid heeft ontbroken.”

Waarom 25.000?

Ondernemend Gemert-Bakel blijft samen ijveren voor 2×2: “Wij zijn in overleg hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Het heeft geen zin om beroep aan te tekenen als de kans op succes nihil is. Zonder goede onderbouwing snijdt het geen hout om te stellen dat wat ze in Den Bosch bedacht hebben niet klopt. Gedeputeerde Christophe van der Maat stelt dat nut en noodzaak van een verbreding niet bij de rechter aangetoond kan worden, zolang er minder dan 25.000 motorvoertuigen per etmaal van de weg gebruikmaken. De vraag is waar die norm vandaan komt. Is dat landelijk of provinciaal de standaard? Of is voor deze bijzondere gelegenheid ‘maatwerk’ geleverd en zijn we om de tuin geleid? Dat wil ik tot de bodem uitgezocht hebben.”

‘Real-time’ verkeerstellingen

Jacobs plaats meer kanttekeningen bij de onderbouwing van de gedeputeerde. “Van der Maat heeft toegezegd dat hij zo snel mogelijk wil starten met ‘real-time’ verkeersmetingen. Dat is opmerkelijk want er vinden al jarenlang ‘real-time’ metingen plaats. Het provinciale wegennet is voorzien van meetlussen op de verkeersbewegingen in kaart te brengen. Een deel van de 260 provinciale telpunten die het weggebruik permanent of periodiek registerenisbevindt zich op het tracé tussen Veghel en Asten. De meetgegevens van 2017 en de resultaten van het lopende jaar 2018 zijn nog niet opgenomen in de online-kaartenbank van de provincie. Uit cijfers voor 2017 kan wel opgemaakt worden dat het aanzienlijk drukker wordt tussen Veghel en Asten. We hebben dat al eerder aangekaart bij Provinciale Staten. Ik vraag me daarom af waarom deze informatie niet meegenomen is in de discussie met de Statenfracties. Heeft het provinciebestuur soms iets te verbergen?”