Nieuws moet bloeden

GEMERT – Dr. Ralf Bodelier, leider van de beweging ‘World’s Best News’, sprak jongstleden dinsdag de Dames Sociëteit Gemert toe. Bodelier kiest voor optimisme. Voor een optimisme als morele keuze. “Want de toekomst ligt open.”

Door Simon van Wetten

Er werd mij op voorhand één ding duidelijk: de Dames Sociëteit is écht een vrouwenclub. Naast mijn persoontje en dr. Bodelier waagde zich slechts één mannelijke toehoorder – hulde voor dit onversaagd gedrag – in een Dientjezaal vol met dames.
De spreker opende met een gewaagde stelling: “De wereld wordt met de dag beter.” Nóg gewaagder was de serie van acht beeldbepalende foto’s van 2018 die vervolgens werd getoond. De tientallen dames en twee heren werden aldus geconfronteerd met armoede (mensen die op een vuilstortplaats in een grote Nigeriaanse stad naar iets bruikbaars zoeken), met vluchtelingenproblematiek (Afghaanse jongeren in een desolate omgeving in Servië), met geweld (aanslag op een brug over de Theems in Londen en op bezoekers van een countryfestival in Las Vegas), met verwoeste steden in Syrië, en met een in brand staande demonstrant in Venezuela, getroffen door zijn eigen molotovcocktail. U begrijpt als oplettende lezer(es): de getoonde collage deed het geloof in een betere wereld niet meteen toenemen. Ik zat zelfs pessimistisch te wezen, daar in de Dames Sociëteit. Maar Bodelier sprak welgemoed: “Wij lijken zelfs betere mensen te worden.” En misschien als reactie op een fors aantal opgetrokken wenkbrauwen: “Dat gebeurt omdat miljoenen zich inzetten voor een betere wereld. En niet alleen in Nederland. Wereldwijd boeken we enorme vooruitgang. We worden alsmaar gezonder, ouder, slimmer, aardiger en toleranter. We maken minder oorlog, we lijden minder pijn, we worden minder vaak bestolen, beroofd of erger. Bovendien is ons leven comfortabeler dan ooit tevoren.”

En weer denkt u, samen met mij, dat het eerste het beste achtuurjournaal Bodeliers positivisme met de grond gelijk maakt. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Er worden grafieken getoond. En inderdaad, om er maar één voorbeeld uit te lichten, extreme armoede blijkt wereldwijd te verminderen. Dat valt af te lezen uit de toegenomen kans dat kinderen hun kindertijd overleven, zeker ook in landen die wij vroeger zagen als onontwikkeld, en het wordt ook bewezen door de stijgende levensverwachting, die eveneens wereldwijd enorm is toegenomen. Een concreet voorbeeld? Pas nog werd in de media gemeld dat 785 miljoen mensen in extreme armoede leven. Dat is ook zo, maar dertig jaar geleden ging het om 1850 miljoen extreem armen. Dus: meer dan een miljard mensen zijn sinds 1990 ontsnapt uit die uitzichtloze situatie. Dat zijn tweehonderd mensen per minuut!

De pessimistische visie waarmee wij, na het tot ons nemen van een gemiddeld dagje wereldnieuws, maar al te vaak behept zijn, komt – aldus Bodelier – omdat we meer zijn gefascineerd door slecht nieuws dan door goed nieuws. “Nieuws moet bloeden,” zegt de spreker. “Goed nieuws is geen nieuws.”
Toch meld ik u goed nieuws, dat dan misschien géén nieuws voor u is: de leden der Gemertse Dames Sociëteit zijn een stuk optimistischer huiswaarts gegaan dan dat zij naar deze lezing waren gekomen. “Ik denk echt,” zegt Ralf Bodelier, “dat we betere mensen geworden zijn in een betere omgeving. Het líjkt slechter omdat we onze lat steeds hoger leggen. Maar de toekomst ligt heus open. Het besef dat er nog niets is beslist, verplicht je namelijk om er iets aan te doen.” Dat is waar. Vandaar ook dit artikeltje. We mógen optimistisch zijn.

Ralf Bodelier interviewt wereldwijd mensen.

Foto's:


0