College Gemert-Bakel wil Inrichtingsplan Wilbertsplein Bakel

GEMERT – Burgemeester en wethouders willen een inrichtingsplan opstellen voor het Wilbertsplein in Bakel. Het plan moet ook gepaard gaan met een kostenraming. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. 

Centrumontwikkeling Bakel gaat de volgende fase in. Op 28 november presenteerde architect Harvey Otten tijdens een openbare bijeenkomst in De Zwaan de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan voor de centrumontwikkeling in Bakel. Dit plan is essentieel om de projecten die zijn opgestart in samenhang te blijven zien en het programma ‘Een levendig centrum in Bakel’ tot een goed einde te brengen. Daarom geeft de gemeente prioriteit aan dit plan. Het college stelt dan ook voor aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen om het stedenbouwkundig plan te maken. Eind januari 2019 neemt de raad hierover een besluit.

 

Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan komen alle aspecten, zoals groen, bouwen, beeldkwaliteit, waterhuishouding, verkeer en parkeren samen. Vanuit deze totaalvisie kan gefaseerd en door diverse partijen uitvoerend worden gewerkt, terwijl de totaalkwaliteit geborgd blijft.

 

Eerste actie

Het inrichten van een gedeelte van het Sint Wilbertsplein tot speel/ontmoetingsplek komt als één van de sterke punten uit de enquête ‘Wat wil Bakel?’ die de Stem van Bakel en gemeente na de bijeenkomst van 28 november hebben uitgezet. Het college legt daarom aan de raad voor om dit als eerste actie op te pakken en hiervoor een inrichtingsplan inclusief kostenraming op te laten stellen. Alle resultaten van de enquête worden volgende week openbaar gemaakt.

 

Foto's:


0