Uitbreiding De Rooye Plas Handel terug op agenda

HANDEL – De Rooye Plas wil het EK Waterski komend jaar naar Handel halen. Bedevaartsoord Handel viert in 2020 het 800-jarig bestaan. Het Waterski- en Wakebordcentrum wil daar met een topevent bij aansluiten.

Van de redactie

Om het EK te kunnen organiseren moet De Rooye Plas vergroot en verdiept worden. Van een uitbreiding van de plas in de richting van de Peeldijk (N279) is eerder sprake geweest. Het gemeentebestuur heeft daarvoor in 2009 een ontgrondingsvergunning afgegeven. Die is na twee jaar verlopen. Om het wateroppervlak te kunnen vergroten moet dus een nieuwe ontgrondingsvergunning aangevraagd worden. Ook dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid om De Rooye Plas tegemoet te komen in de kosten van de bestemmingsplanwijziging. De 8.000 euro aan leges zouden dan pas in rekening worden gebracht als er opbrengsten zijn uit de zandwinning. Volgens wethouder Anke van Extel-van Katwijk is dat destijds zo afgesproken. “Daarbij vinden we de Rooye Plas een belangrijke voorziening. We hebben het pas gezien bij de Huldiging Sportkampioenen: vanuit heel Nederland komen watersporters naar Handel. De plas is blijkbaar uniek voor Nederland en kan ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het recreatie en toerisme in Gemert-Bakel.”

Het gemeentebestuur wil niet meebetalen aan de ontgrondingsvergunning. De Rooye Plas had het gemeentebestuur om een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.

Foto's:


0