20.000 euro Oranjefonds voor Stichting Nazareth Gemert

GEMERT – Stichting Nazareth krijgt €20.000 van het Oranje Fonds als bijdrage in de kosten voor het verbouwen van de kapel en refter van klooster Nazareth. De kapel, die door de Stichting is aangekocht zal straks de Zorg Coöperatie Gemert (ZCG), Seniorenvereniging KBO en de Gehandicapten Vereniging “Houvast” onderdak gaan verlenen.

Op een inwonertal van 15000 inwoners van Gemert hebben zij ruim 1300 contributie betalende leden en hiervan zijn ruim 200 mensen vrijwillig actief.

De ZCG en SVG zijn nu gehuisvest in zorgcentrum Ruijschenbergh. Voor veel activiteiten is het oppervlak nu te beperkt. Ook komt er straks ruimte om innoverende activiteiten voor ouderen, zoals kwetsbare groepen te organiseren. “Bovendien hebben we te maken met de toename van ouderen (vergrijzing) en de intentie van de overheid, dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. De gevolgen hiervan merken wij in toenemende mate aan de vragen aan onze balie en van de verwijzers. Veel van deze vragen proberen we te vertalen in projecten en activiteiten waar meerdere mensen tegelijkertijd iets aan hebben zoals mantelzorg bijeenkomsten, netwerk dementie, activiteiten om eenzaamheid te doorbreken”, geeft Maja Pennings namens de stichting aan.

“Verder is plek nodig voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), armoede en gemeentelijke financiële regelingen, cursussen zoals omgaan met de iPad, iPhone enzovoort. “Daarnaast natuurlijk ook ontspanningsactiviteiten afhankelijk van de behoefte van de doelgroep. Bestaande activiteiten zoals seniorenorkest, yoga, volksdansen, seniorenkoor, winterkaarten enz. willen we graag een goede en herkenbare ruimte geven. Stichting Nazareth geeft met deze activiteiten gehoor aan de wens van de gemeente om het klooster een maatschappelijke en sociale functie te geven in zijn toekomstige vorm.”

Foto's:


2