Samen sterk voor goede doelen De Rips

DE RIPS – De Goede Doelen Week in De Rips wordt gehouden in de week van 24 tot 31 maart. De elf landelijke goede doelen waar in De Rips altijd voor gecollecteerd werd, worden dit jaar voor de zevende keer samen gebracht in deze week. De inwoners van De Rips krijgen een brief waar al de elf landelijke goede doelen op staan. Hieruit kan een keuze gemaakt worden waar contant voor gedoneerd kan worden. De organisatie hoopt dat iedereen een bijdrage geeft aan de collectanten, die nu maar één keer aan de deur komen. Contactpersonen van Goede Doelen Week De Rips zijn Maria Bisseling en Verony v.d.Hulst tevens Ambassadeurs van De Rips.

Foto's:


0