Goed Wonen gaat 34 woningen CO2 neutraal maken

GEMERT-BAKEL – Woningbouwcorporatie Goed Wonen start binnenkort met het CO2 neutraal maken van zo’n 34 bestaande huurwoningen. Na een intensieve periode van voorbereiding heeft honderd procent van de huurders aangegeven hun woning te willen verduurzamen. Het gaat om de woningen aan de T.M. Drakestraat, Verhofstadtstraat en de Verpoortenstraat in Gemert.

De voorbereiding is intensief geweest vertelt Annemiek de Ridder, projectleider bij Goed Wonen: “Dat komt vooral omdat wij het belangrijk vinden dat huurders achter onze plannen staan. We willen graag dat mensen mee willen doen in plaats van moeten. Vorig jaar juni zijn we gestart met een informatiebijeenkomst. Vervolgens hebben wij of de aannemer een aantal individuele huisbezoeken gedaan. Enerzijds om te kijken naar de technische (on)mogelijkheden van de woning. Anderzijds om met de huurder naar de individuele situatie te kijken. Samenwerken en maatwerk leveren vinden wij daarin enorm belangrijk. Al helemaal in dit soort trajecten. Je komt toch aan het thuis van mensen. En soms is het voor ons ook nog een zoektocht hoe we het traject samen met huurders kunnen vormgeven. Daarom gaan we uitgebreid met hen in gesprek zodat het een traject wordt dat voor alle partijen goed voelt. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld een woning geregeld voor een mevrouw die nachtdiensten draait, zodat ze overdag een plek heeft om rustig te slapen. Ook tijdens het traject blijven we in gesprek over hoe we het mensen zo makkelijk mogelijk kunnen maken.”
Huurders van een woonblok (soortgelijke woningen in dezelfde straat of wijk) beslissen uiteindelijk of het CO2 neutraal maken van hun woning doorgaat. Als zeventig procent of meer een akkoordverklaring tekent, dan gaat het door. Is het minder, dan gaat het niet door. Annemiek: “We gaan natuurlijk niet voor zeventig procent. Uiteindelijk wil je graag dat honderd procent enthousiast is. De meeste mensen zijn blij dat ze straks een duurzame woning met een frisse, nieuwe uitstraling hebben. Dat maakt dat de meesten het niet erg vinden om een paar weken werklieden over de vloer te hebben. Soms zien mensen om persoonlijke redenen beren op de weg. Dat is ook heel logisch. Samen verzinnen we dan een oplossing voor die beren op de weg.”
Goed Wonen heeft grote ambities op het gebied van het verduurzamen van haar woningbezit. De corporatie kiest voor de meest vergaande vorm van verduurzamen, namelijk het CO2 neutraal maken van woningen. In 2050 moet het hele woningbezit gasloos en zoveel mogelijk CO2 neutraal zijn. De komende jaren worden – in samenwerking met huurders – steeds meer bestaande woningen CO2 neutraal gemaakt.

Foto's:


0