Ondersteuningsteam voor agrariërs in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Doorgaan of stoppen? Starten of overnemen? Investeren in bestaande activiteiten, verbreden of overstappen naar een andere sector? Agrarische ondernemers in Gemert-Bakel staan voor lastige keuzes. In een snel veranderde markt zien ze allerlei wetten en regels op zich afkomen. Die kunnen voor agrariërs grote gevolgen voor hun bedrijf en privésituatie hebben.Een lokaal ondersteuningsteam helpt ze om grip te houden op de toekomst.

Door Marcel Bosmans

Gemert-Bakel heeft 320 agrarische bedrijven binnen de gemeentegrenzen. In 2000 waren dat er nog ruim 500. Een deel van de huidige ondernemers stopt in de komende jaren, een ander deel –het streven is 70%- wil doorgaan. Wethouder Anke van Extel-van Katwijk legt uit wat een ondersteuningsteam voor beide kan betekenen. “Veel nieuwe regelgeving is al ingevoerd of komt er aan. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van stalsystemen, aanvragen voor de stoppersregeling en het verbod op pelsdierhouderijen en asbest. Er zijn heel veel zaken waar agrariërs rekening mee dienen te houden en keuzes in moeten gaan maken. Ze blijven negeren kan niet. Gemert-Bakel heeft daarom een ondersteuningsteam geformeerd. Daarin zitten mensen uit onze eigen organisatie, bijvoorbeeld juristen specialisten op het gebied van milieuwetgeving en bestemmingsplannen, maar ook medewerkers sociaal domein. De meeste van deze boerenbedrijven zijn familiebedrijven. Voor deze huishoudens is het veel meer dan een centenkwestie. De boerderij is traditioneel van ouder op kind overgegaan, maar het is niet meer vanzelfsprekend dat de volgende generatie instapt. Is er nog een zoon of dochter die het wil of kan? Wil en kan ik dat als ouder wel? Biedt de huidige locatie voldoende perspectief? Deze en andere vragen houden ondernemers bezig.”

Ook de provincie Noord-Brabant en de ZLTO zijn vertegenwoordigd in het ondersteuningsteam. Rabobank Peel Noord is de vierde partner die in het initiatief investeert. Door het samen te doen voorkomen we dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Daardoor kunnen we sneller en beter inspelen op de vraag en maatwerk bieden als de ondernemer een keuze heeft gemaakt.”

Spil binnen het team is agrarisch bedrijfscontactfunctionaris Anke de Brouwer: “Ik ben het aanspreekpunt voor de agrariër en de schakel tussen de vraag ondernemer en ondersteuningsteam. Iedereen zit er anders in. De ene ondernemer is nog boos over de situatie, de andere ziet alweer nieuwe kansen. Dat vergt maatwerk.” De Brouwer
is één dag per week bedrijfscontactfunctionaris en daarnaast relatiebeheerder voor de ZLTO: “Dat is een voordeel, want de mensen kennen mij al. Dat maakt de drempel wat lager.”

Zowel voor agrariërs die willen innoveren, als voor ondernemers die willen stoppen zijn er subsidies beschikbaar, zo geeft projectbegeleider namens de provincie Martien van Bavel aan. “Ondernemers kunnen ook voor advies bij de provincie aankloppen. Voorheen moesten ze daarvoor naar Den Bosch. Nu kunnen ze in hun eigen gemeente terecht.”

Volgens bestuurder Hendrik Hoeksma van belangenbehartiger ZLTO moeten ‘boeren kunnen boeren’: “Dat is best ingewikkeld, vanwege de uitdijende wet- en regelgeving op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Aan de keukentafel kunnen problemen die boeren ondervinden bij het maken van de juiste keuzes het beste besproken en opgelost worden. Daarom vinden we het een goede zaak dat Gemert-Bakel nu een eigen ondersteuningsteam heeft en de eerste gemeente is waar agrarische ondernemers een eigen bedrijfscontactfunctionaris hebben.”

Pieter Michielsen, directievoorzitter Rabobank Peel Noord en Helmond, sluit zich daarbij aan. “In het achterhoofd van de agrariër zit altijd dat de bank een bepaald belang heeft. Als we met de ondernemer in gesprek zijn, komt niet alles op tafel. Bij een bedrijfscontactfunctionaris staat de onafhankelijkheid niet ter discussie. Dat maakt het makkelijk voor de ondernemer om zijn hele verhaal kwijt te kunnen. De rol van de Rabobank is vooral om kennis beschikbaar te stellen die kan bijdragen aan een duurzaam gezond
ondernemersklimaat voor agrariërs in Gemert-Bakel. Dat draagt ook weer bij aan de lokale leefbaarheid en de Nederlandse economie. Landbouw staat in de export-top-drie. Toch is de beeldvorming vaak nog negatief.. Na de Tweede Wereldoorlog wilden we nooit meer honger. Dat leidde tot grootschaligere, vraaggedreven productie. Vandaaruit is de ontwikkeling doorgegaan. Nu is de landbouw hoog-innovatief, maar dat is niet het beeld dat de buitenwereld heeft. Het is een gezamenlijk taak om dat bij te stellen. Wat niet goed gaat hoeft niet onvermeld te blijven, maar wat wel goed gaat mag eveneens benoemd worden.”

Agrarische ondernemers die in gesprek willen met de bedrijfsfunctionaris kunnen contact opnemen met Anke de Brouwer (anke.de.brouwer@zlto.nl) of met projectleider Ruud Oude Griep (ruud.oudegriep@gemert-bakel.nl).

Foto: Het ondersteuningsteam voor agrarische ondernemers.

Foto's:


0