Wat kunnen we leren van de natuur?

GEMERT – DamesSociëteit Gemert organiseert een lezing rond the thema biomimicry. Lydia Fraaije zal op dinsdag 9 april vanaf 20.00 uur bij Dientje dieper ingaan op dit boeiende en actuele onderwerp. Ook niet-leden zijn van harte welkom tegen betaling van €5,-.

De term biomimicry is een samentrekking van de Griekse woorden ‘bios’ (leven) en ‘mimesis’ (imiteren). Biomimicry draait om het nastreven van de genialiteit van de natuur op het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. De natuur is in staat op de meest economische manier haar doelstellingen te behalen in termen van energie en materiaalgebruik. Vaak ziet men door de hele duurzaamheidsdiscussie en alle mogelijke duurzame oplossingen ‘door de bomen het bos niet meer’. En wordt ten aanzien van duurzaamheid alleen gekeken naar het gebruik van materialen en het besparen van energie. Door het toepassen van biomimicry wordt duurzaamheid een compleet en logisch verhaal. Een verhaal met ontelbare kansen en mogelijkheden.
Tijdens de lezing krijgen bezoekers een introductie in de theorie achter biomimicry. In het tweede deel wordt aan de hand van een aantal projecten inzichtelijk gemaakt hoe biomimicry in de praktijk tot uiting kan komen.
Biomimicry is geen nieuwe maar meer een vergeten wetenschap. Er zijn tal van voorbeelden uit de geschiedenis waar de mens zich tot de natuur wende voor inspiratie. Een bekend voorbeeld is Leonardo Da Vinci. Hij maakte schetsen van vliegmachines die geïnspireerd waren op de vleugels van een vogel. Andere voorbeelden van producten zijn klittenband, de gestroomlijnde vormen van bijvoorbeeld auto’s en het haaienpak bij zwemmers.
Lydia Fraaije is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit van Eindhoven. Daarna is zij drie jaar aan het werk geweest bij professor Ton Venhoeven op zijn bureau VenhoevenCS. Vroeger wilde Lydia dierenarts of architect worden. Omdat ze dagenlang zat te tekenen en dat nooit verveelde besloot zij architect te worden. Ze heeft echter altijd een bijzondere interesse in biologie gehouden. Als architect heeft Lydia zich altijd begeven op het grensvlak van architectuur en andere disciplines. Dit uitte zich in eerste instantie in haar interesse voor mode en textiel. Met een bepaalde vorm van architectuur maakte zij de eerste stap in de richting van het combineren van biologie en techniek. In navolging hiervan heeft zij een aantal Wearables ontworpen. Dit zijn interactieve kledingstukken die reageren op warmte, licht en ruimte.

Foto's:


0