Verenigingen plaatsen vraagtekens bij adviezen zwembad Gemert

GEMERT-BAKEL – Het college van Gemert-Bakel houdt vast aan renovatie van het huidige zwembad in Gemert. Volgens burgemeester en wethouders vallen de kosten en de risico’s van alternatieven te hoog uit. Zwembadverenigingen Hydra en De Gemertse Watervrienden bestrijden dat.

Van de redactie

“De zwemverenigingen Gemertse Watervrienden en Hydra hebben gevraagd om een alternatief plan te mogen maken en die ruimte is gegeven. Vervolgens hebben ze alles uit de kast gehaald om tijdig een alternatief plan op tafel te leggen”, vertelt sportwethouder Inge van Dijk. “Daar hebben we enorme waardering voor. Maar als bestuurders moeten we objectief kijken naar de wensen van de zwemverenigingen en het algemeen belang. En dan blijft renovatie van het huidige zwembad financieel de meest realistische keuze. Dat adviseren we dus ook aan de gemeenteraad volgende week donderdag.”

De Gemertse zwemverenigingen zijn voorstander van nieuwbouw. In samenwerking met lokale bedrijven hebben ze daarvoor een plan ontwikkeld. Gemert-Bakel heeft dat door drie externe adviseurs laten doorrekenen. Volgens wethouder Inge van Dijk (sport) komen die onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat uitvoering veel duurder is geschetst: “Dat is niet makkelijk, omdat we met het plan van de zwemverenigingen hadden gehoopt op een financieel haalbaar alternatief. Dus vallen we terug op ons oorspronkelijke besluit om het huidige bad volledig te renoveren om daarmee voor langere tijdeen zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen kan worden behouden.”

Wethouder Miranda de Ruiter (financiën) benadrukt dat Gemert-Bakel een zwembadvoorziening belangrijk vindt. “Dat blijkt wel uit het feit dat we voor juni 2017 geen geld voor zwemmen in de begroting hadden opgenomen en er inmiddels 350.000 euro per jaar voor gereserveerd staat. Realisering van het plan van de zwemverenigingen zou daar bovenop nog eens een extra bedrag van € 70.000 per jaar kosten. En het nog drie jaar open houden van het huidige zwembad tot het nieuwe bad klaar is, zou een extra investering van ongeveer € 600.000 met zich meebrengen. Ook het risico van toekomstige exploitatie zou volledig voor rekening van de gemeente blijven. Dat is voor het college onaanvaardbaar.’

Het college stelt de raad voor om een fors investeringskrediet beschikbaar te stellen. “Als gemeente nemen we daarnaast afdwingbare voorwaarden op in de te sluiten contracten als het gaat om gebruik en beheer van de zwembadfaciliteiten. Verder stellen we samen met de zwemverenigingen een programma van eisen op voor de zwembadfaciliteiten. De exploitant van het huidige bad zorgt voor een complete renovatie, die per september 2020 afgerond moet zijn.”

Arjen Peeters, woordvoerder namens de zwemverenigingen, is niet verrast door de reactie van het college. Peeters plaatst vraagtekens bij de kwaliteit en onafhankelijkheid een deel van de adviezen die het gemeentebestuur heeft ingewonnen. “FJ Swinkels Advies heeft naar de installaties gekeken en concludeert dat de prijzen en de energiekosten reëel zijn en dat er marges ingebouwd zijn. Zijn kennis en kunde en onafhankelijkheid staat voor ons niet ter discussie. Synarchis Adviesgroep en Perfect Bouwbegeleiding zijn al bij de doorrekening van de eerdere zwembadvarianten betrokken geweest. We hebben dus ervaring met deze partijen en twijfelen op grond daarvan aan de geloofwaardigheid van de uitgebrachte adviezen. Waar Synarchis nog oproept om nader onderzoek naar onze zwembadvariant te doen, stelt Perfect dat de realisatiekosten anderhalf miljoen euro hoger zijn. Ook in dit geval is dat niet zozeer op reële cijfers, maar vooral op aannames gebaseerd. Veel posten die zijn meegenomen zijn onnodig of onnodig hoog ingeschat. Dat is opmerkelijk want van alle zwembadvarianten die tot dusverre zijn onderzocht is ons plan het enige dat gebaseerd is op rëele cijfers, namelijk echte offertes van professionele bedrijven die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij in hun vakgebied hebben opgedaan. Die zijn op ons verzoek nog wat ruim ingeschat. Dat deze variant nog verder uitgewerkt moet worden is logisch, want hebben maar heel beperkt de tijd gehad om met een plan te komen. Met kunst en vliegwerk is dat gelukt, maar gezien de tijdspanne hebben we niet het gevoel dat we helemaal een eerlijke kans hebben gekregen.”

De Gemerse Watervrienden en Hydra richten zich nu tot de gemeenteraad. “Renovatie van het Fitland-bad biedt geen garanties voor de lange termijn. Wij willen dat een volwaardige zwembadvoorziening voor de komende veertig gegarandeerd is.”

De zwemverenigingen houden op dinsdag 16 april aanstaande een presentatie in de raadsommissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs, waarin ingegaan wordt op het standpunt van het college en de externe adviezen. Op donderdag 18 neemt de gemeenteraad een besluit over het zwembad. “We willen dan zoveel mogelijk mensen op het Ridderplein te hebben en hopen ook een scherm te kunnen plaatsen, zodat mensen de raadsvergadering live kunnen volgen. We willen graag meedenken met de gemeente en zo denken we te voorkomen dat het te druk wordt in de raadszaal. Mocht dit niet lukken, bijvoorbeeld omdat er een vergunning nodig is, die niet tijdig verstrekt kan worden, dan zijn we alsnog op de raadszaal zelf aangewezen.”

Arjen Peeters (rechts) overhandigt het planconcept aan de wethouder.

Foto's:


0