Excusie IVN naar Keent

GEMERT-BAKEL – IVN Gemert-Bakel gaat op excursie naar Natuurgebied Keent. Deelnemers verzamelen zich om 08.45 uur bij IVN clubgebouw, Geneneindseweg 2A Bakel.

Aan de Maas tussen Grave en Ravenstein ontwikkelt zich een uniek, fors natuurgebied in de kromming van een oude afgedamde Maasarm. In deze kromming ligt het dorpje Keent.
De oude rivierbedding is voor een deel uitgegraven en weer aangesloten op de Maas. Bij hoogwater stroomt het Maaswater de uitgediepte geul in. Dat zorgt voor een waterstandverlaging van de Maas. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken.
Keent is dan één met de natuur en is dan een met hoogwater omzoomd schiereiland. Het ligt ook te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden. Er is natuurlijk ook nog plaats voor landbouw en veeteelt. Tevens grazen hier de Tauros runderen.
Het totale gebied ‘Keent’ omvat 330 hectare nieuwe spannende natuur en een prettige omgeving om te wonen en natuurgericht te recreëren. Langeafstandswandelpaden en fietsroutes geven de toeristen de kans dit unieke gebied ieder op zijn eigen manier te ontdekken. Omdat je overal mag en kunt wandelen gaan wij deze zondag extra genieten van alle planten die er groeien. Bij deze excursie lopen óók de cursisten van de Wilde Plantencursus mee. Dus er zal waarschijnlijk vaker bij een plant stilgestaan worden dan anders.

Deze excursie gaat zeker drie uur duren, ook omdat we een korte pauze inlassen om de (zelf) mee gebrachte koffie/thee op te kunnen drinken. Goed waterdicht schoeisel en een verrekijker. Evt. Inlichtingen bij P.F.v.d.Boogaard (0627273785) .

Foto's:


0