Gemert-Bakel blijft bij renovatie zwembad Fitland

GEMERT – Het college van Gemert-Bakel blijft bij renovatie van het Fitland-zwembad. Het gemeentebestuur vindt dat aan het alternatieve plan voor een nieuw zwembad teveel financiële risico’s kleven.

 

“Ondanks dat de gemeente niet zwemt in het geld en waarschijnlijk nog verder moet bezuinigen, kiest het college van Gemert-Bakel voor een zwembad binnen de gemeentegrenzen. Gezien de financiële positie van de gemeente moet dat zonder grote of onoverzienbare risico’s. Als je niet kunt wat je zou willen, moet je doen wat nodig is. Dat betekent dat we kiezen voor renovatie van het huidige zwembad. Een andere keuze is financieel gewoon niet verantwoord”, aldus wethouder Inge van Dijk in een persbericht.

 Tijdens de raadsvergadering van 18 april lag hetzelfde voorstel voor. Toen kwamen de zwemverenigingen met het voorstel voor een garantstelling voor hun alternatieve zwembadplan. Het college en de raad hebben daarop extra tijd gegeven tot 1 juni om deze garantstelling uit te werken en hard te maken. Van Dijk in het persbericht: “Die extra tijd hebben we nog opgerekt voor de verenigingen omdat we weten hoe graag zij hun plan gerealiseerd zouden zien. Helaas blijkt uit de juridische toetsing dat de garantstelling niet concreet en hard genoeg is. Ondanks tussentijds overleg met de verenigingen en de garantsteller zit er een voorbehoud in dat voor de gemeente een onaanvaardbaar risico oplevert. Daarnaast zou er opnieuw meer tijd en geld nodig zijn om het plan verder uit te werken. Dat is ook niet wenselijk.De zwemverenigingen hebben enorm hard gewerkt aan hun plan en de financiële voorwaarden. Daar heeft het college veel waardering voor. Dat geldt ook voor de plaatselijke ondernemer die zijn nek uit wilde steken voor de verenigingen. Maar als we vervolgens objectief kijken naar wat er ligt en dat afwegen tegen het algemeen belang, blijft maar één scenario over: het huidige bad renoveren. De garantstelling van de zwemverenigingen is niet rond, die van het huidige bad wel. Het college vindt een zwembadvoorziening belangrijk, er zit tenslotte een bedrag van 350.000 euro per jaar voor zwemmen in de begroting. Met renovatie van het huidige bad is er gegarandeerd een zwembad in Gemert-Bakel voor de komende twintig jaar zonder dat de gemeente andere voorzieningen of verenigingen moet korten omdat al het geld in een zwembad zit.”

 

Toekomst

Het college stelt de gemeenteraad voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De gemeente neemt daarnaast afdwingbare voorwaarden op in de te sluiten contracten als het gaat om gebruik en beheer van het zwembad. Ook stelt de gemeente samen met de zwemverenigingen een programma van eisen op voor de zwembadfaciliteiten. De exploitant van het huidige bad zorgt voor een complete renovatie, die per september 2020 afgerond moet zijn.

 

De raad neemt op donderdag 4 juli een besluit over de toekomst van het zwembad in Gemert.