Noodzaak van woningbouw in De Rips

CDA Gemert-Bakel zegt het al jaren. Woningbouw is noodzakelijk om de kernen leefbaar te houden. Dit geldt voor de grotere kernen, zoals Gemert en Bakel, maar dit is ook zeker noodzakelijk om de kleinere dorpen kerngezond te houden.
Na de crisis is ook verkoop van bestaande woningen in De Rips weer op gang gekomen. Goed om te zien dat er de afgelopen tijd, zoveel woningen worden verkocht aan starters en jonge gezinnen! Naast de vraag naar bestaande woningen komt ook weer de vraag naar nieuwbouwwoningen, zelfbouw en/of projectbouw op gang.
Er wordt al jaren gepraat in De Rips over uitbreiding in woningen, maar de ontwikkelingen zijn beperkt geweest. Dit heeft meerdere redenen gehad.
Een aantal inwoners uit De Rips zijn van mening, dat roepen vanaf de zijlijn geen optie meer is. Daarom zijn zij gestart met een woningbouwcommissie onder de paraplu van het dorpsoverleg.
Eén van de doelen van deze commissie is om woningbouw in De Rips weer nieuw leven in te blazen. Er zal gestart worden met een woonbehoefte onderzoek. Woont u in De Rips, dan kan u na de zomervakantie een enquête in de brievenbus ontvangen. CDA Gemert-Bakel is voorstander van deze commissie en is dan ook content om te horen dat dorpsbewoners actief aan de slag gaan. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie waarbij het initiatief vanuit de inwoners komt en niet wordt opgelegd van bovenaf.
Gelukkig is het niet zo dat er in De Rips helemaal niet gebouwd wordt. Sinds kort is er een projectontwikkelaar aan de slag om een aantal huizen te bouwen op het braakliggend terrein langs de basisschool. Dit is sinds de realisatie van de basisschool al bedoeling en ook onderdeel van de sluitende begroting van de plannen van toentertijd.
Daarnaast worden ook aan de Kwartelhof de laatste percelen volgebouwd. Hierna zijn de bouwpercelen vanuit de gemeente op. Goed om dus nu actief aan de gang te gaan met de verder ontwikkeling van ons mooie dorp. Zodat we samen, gemeente en inwoners van De Rips er voor zorgen dat ons dorp een fijne plek blijft voor jong en oud.
Wilt u hierover graag mee praten of heeft u andere onderwerpen die u graag bespreekbaar maakt over onze gemeente en/of kleine kernen. Ik nodig u hierbij van harte uit om naar onze kernavond in De Rips te komen op 11 juni om 20.00 uur bij D’n Eik. Natuurlijk bent u ook welkom op de kernavonden in de andere kernen. Kijk voor data en locaties op onze website www.cda.nl/gemert-bakel.

Willeke van Zeeland
CDA Gemert-Bakel
Willeke_van_zeeland@hotmail.com
06-82876420

Foto's:


0