Struinen door het Beestenveld

DE RIPS – De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging organiseert een wandeling door het Beestenveld, de Klotterpeel en langs de Peelse Loop en Koordekanaal. De excursie, waarbij iedereen welkom is, vindt plaats op woensdag 26 juni en duurt van| 10.00 tot 14.00 uur. Het vertrek is vanaf de parkeerplaats bij de kruising van de Kruisberglaan en de Hazenhutsedijk in De Rips en deelname is gratis.

Het Beestenveld sluit in het zuiden nauw aan bij landgoed Stippelberg. Samen met de Stippelberg en de Nederheide maakt het deel uit van een zeer uitgestrekt aaneengesloten bosgebied van in totaal circa 1925 ha. Oorspronkelijk was het Beestenveld een deels droog, deels moerassig heideveld in de omgeving van de Peel.
De naam duidt op een gebied dat bestemd was voor begrazing met runderen. Vanaf 19e eeuw werd het gebied bebost ten behoeve van de mijnbouw.
Het bestaat uit een vrij eenvormig bos van vooral Grove den Slechts enkele lanen bestonden oorspronkelijk uit loofhout, om aldus bosbranden beter te kunnen beteugelen. Nadat Staatsbosbeheer in 1979 dit terrein verwierf is het beheer meer op natuurherstel gericht, waardoor het bos geleidelijk aan meer afwisselend wordt. Er wordt ook een bezoek gebracht aan de Klotterpeel.

De Klotterpeel ademt de sfeer van de oude Peel van voor de grote ontginningen, toen veenmos het zure water van moerassige plassen verstikte en de grond zacht en zompig was onder de voeten. Grote delen van de Peel zijn aan het eind van de 19e eeuw verkocht om ontgonnen te worden, vaak voor de bosbouw. Voorbeelden zijn Landgoed De Sijpen Landgoed Cleefswit, beiden in handen van grootgrondbezitters. De Klotterpeel was een van die stukjes natuur die buiten de grote landgoederen vielen. Er is kleinschalig geprobeerd het te ontginnen maar dit bleek niet rendabel te maken.
Nu is het gebied hersteld tot de moerassige omstandigheden die begin van deze eeuw nog veel voorkwamen, met een groot ven, hieromtrent ook wel vlôs genoemd, in het midden.

Het veen zelf laat nog even op zich wachten. Veen is namelijk dood plantenmateriaal van het veenmos, een soort planten die onder de verzamelnaam spaghnum bekend staat. Als de groeiomstandigheden nat, koud, zuur en voedsel- en zuurstofarm waren dan kon spaghnum de concurrentie van andere plantensoorten ontgroeien en langzaam grote heuvels van veen opbouwen, waarbij de levende plant als een soort deken over het afgestorven plantmateriaal lag. Dit veen werd grootschalig afgegraven en voor veel verschillende doeleinden gebruikt, maar vooral verbrand. Tegenwoordig is de luchtverontreiniging tamelijk hoog, en er zit ook een bepaalde vorm van stikstof in de lucht die neerslaat op de grond en fantastisch plantenvoedsel is. Andere plantensoorten hebben voldoende voedsel om het spaghnum eruit te concurreren en veen krijgt overal in Nederland nog maar moeizaam voet aan de grond. Door de Klotterpeel loopt het Koordekanaal.

Foto's:


0