Topdrukte bij bestrijding eikenprocessierupsen Gemert-Bakel

GEMERT – Eikenprocessierupsen veroorzaken dit jaar nog meer overlast in Gemert-Bakel dan in 2018. Gemertenaar Jaap van Hoogstraten (Van Hoogstraten Boomverzorging) bestrijdt de rups in opdracht van gemeente en provincie: “Ik verwacht dat het in 2020 niet minder zal zijn. We treffen zelfs eikenprocessierupsen op lantaarnpalen en kliko’s aan.”

Door Marcel Bosmans

Boomspecialist Van Hoogstraten werkt momenteel met twaalf mensen in zes ploegen om de opmars van de rups in de omgeving te stuiten. “Bij een zachte winter en als er niet overal op tijd gespoten wordt dan ontpoppen er meer vlinders. Een vlinder, in dit geval een mot, legt ongeveer 300 eitjes.

Kliko’s

In de openbare ruimte, langs wegen, in Gemert-Bakel staan volgens Van Hoogstraten duizenden zomer- en wintereiken: “Dat is de natuurlijke habitat van de rups, maar inmiddels treffen we ze ook op andere boomsoorten en zelfs kliko’s en lantaarnpalen aan.”

Schoolroutes

Bij de bestrijding in Gemert-Bakel ligt de focus vooral op routes van schoolgaande kinderen, rondom scholen en zorginstellingen en op sportparken, zo geeft wethouder Anke van Extel-Van Katwijk aan.

Koolmees

De rupsenplaag wordt preventief tegengegaan door de bomen in een vroeg stadium bespuiten met natuurlijke vijanden. Deze organismen vallen aan zonder het milieu te belasten. Ook de koolmees lust graag een eikenprocessierups. Daarom worden er meer nestkastjes geplaatst. “Maar met deze aantallen kan de koolmees het bij lange na niet alleen af.”

Topdrukte

In deze periode zuigen Van Hoogstraten en zijn mensen de rupsen en nesten uit de bomen. “We zijn daar naar verwachting tot het einde van de zomer mee bezig. Het is topdruk. Mijn wekker liep gisteren om 04.30 af en ik was om 00.30 uur thuis.”

Gevaar

De brandharen van de eikenprocessierups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De brandharen zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. De haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten, kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan als braken, duizeligheid en koorts.

Brandharen

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook andere dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

Foto: Rupsbestrijding op de Peeldijk.

Foto's:


0