Jubilarissen Kunst en Vermaak

BAKEL – Het Bakels Gemengd Koor ‘Kunst en Vermaak’ heeft Dora van de Laar en Annie Verhoeven gehuldigd in verband met hun vijftigjarig jubileum.

Dora van de Laar en Annie Verhoeven zingen vol enthousiasme bij de sopranen. Zij zijn allebei een actief en trouw lid van het koor. Dora heeft extra taken vervuld bij het koor, zoals deelname aan het bestuur, het verzorgen van de koorkleding in het verleden en het op weg helpen van Sint en Piet.
Annie werd 25 jaar lang op maandagavond door haar man vanuit Dierdonk gebracht en gehaald. Hij gunde haar een avondje uit. Namens het bestuur en alle leden werden beide jubilarissen heel hartelijk bedankt voor hun inzet en zang voor het koor in al die vijftig jaar. Als waardering kregen ze een gouden speldje opgespeld, voorstellende een G-sleutel, als blijvende herinnering en dankbaarheid van het koor. En natuurlijk werden ze ook in de bloemetjes gezet.

Dora van de Laar (rechts) en Annie Verhoeven (links).

Foto's:


0