Wordt het afval van Peelse landbouwbedrijven de grondstof voor andere bedrijven?

Kunnen boeren in onze regio binnenkort geld krijgen voor hun afval? Het project Circulariteit Agro de Peel wil afval tot een verdienmodel maken, waarbij het afval van landbouwbedrijven een grondstof kan worden voor andere bedrijven. Het lijkt dus een duurzaam en innovatief initiatief te worden, iets wat perfect binnen de doelstellingen van Innovatiehuis de Peel past. Dit overkoepelend wetenschapshuis denkt sinds vorig jaar duurzame en innovatieve projecten voor de Peelgemeenten Helmond, Someren, Deurne, Asten, Laarbeek en ons eigen Gemert-Bakel uit. Momenteel worden er kandidaten gezocht om mee te werken. Zullen onze landbouwers toehappen?

 

Wat is de bedoeling?

Het gaat om een eerste fase waarbij er vooral in kaart gebracht moet worden wat het landbouwafval precies is. Projectmanager Lisa Simons legt het uit: “In de Peel willen we voor een geselecteerd aantal sectoren de reststromen in kaart brengen. We willen drie bedrijven per sector analyseren. Deze reststromen plaatsen we in een database waarin alle gevraagde en aangeboden producten staan. Mogelijk kan uit deze analyse een samenwerking tussen omliggende bedrijven ontstaan. Daarnaast geeft de uitkomst van het onderzoek inzicht in wat agrarische ondernemers voor een reststromen hebben en welke kansen dit biedt. Door op deze manier te werken kunnen boeren de afvoerkosten van producten verminderen.”Het is de bedoeling dat er in kaart gebracht wordt wat het verschil is tussen het afval van bijvoorbeeld een varkensbedrijf en een vollegrondsteler. De afvalstromen die het innovatiehuis momenteel zoekt zijn de volgende: kuilplastic, strotouwen, banden, uierdoeken, bladeren en afvalwater. Later wordt er dan gekeken in welke sectoren dit afval opnieuw gebruikt kan worden. Wat heeft de Peelse boer er bij te winnen? Hij of zij moet tijdens het proefproject niets voor de afvoer van zijn afval betalen én er wordt mooi in kaart gebracht welke afvalstromen het agrarisch bedrijf verlaten. Zo kan de landbouwer zien waar er bespaard kan worden en of het de moeite is om het afval – denk maar aan mest of afvalwater – aan de markt als grondstof aan te bieden. Geïnteresseerden vinden meer informatie op de website  www.innovatiehuisdepeel.nl.

 

Duurzame oplossingen op de markt

Er zijn echter al heel wat oplossingen op de markt om een agrobedrijf duurzamer te laten functioneren. Vooral bij grote bedrijven met een belangrijk wagenpark kan slimme gps-tracking, waarbij alle voertuigen makkelijk gevolgd en beheerd kunnen worden, er voor zorgen dat het aantal overbodige verplaatsingen beperkt wordt, wat het milieu natuurlijk ten goede komt. Dat kan bijvoorbeeld met de technologie van Verizon Connect. Farmconsult dan weer begeleid landbouwers naar een milieubewustere en spaarzamere toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepannelen, het gebruiken van ledverlichting, het optrekken van stallen in duurzaam materiaal of het verwerken van mest tot brandstof. Ook een afvalwaterzuiveringssysteem dat het afvalwater terug in omloop brengt, bijvoorbeeld als drinkwater voor het vee, kan natuurlijk een goede investering zijn.

 

Foto: Bepaalde rechten voorbehouden.

Foto's:


c