Grote renovatie complex GLTV

GEMERT – Tijdens de extra ledenvergadering van GLTV op 9 september werd unaniem ingestemd met de door het bestuur voorgestelde renovatieplannen. Vooral de afnemende kwaliteit van baan 1 tot en met 4 was aanleiding voor het opstellen van dit plan. Ook het belang van ledverlichting vanwege kosten- en energiebesparing speelt hierbij een grote rol.

Het bestuur had een stuurgroep (Jeroen Haaster, Erwin Schrijer, Peter Wismans) en een werkgroep (Ad van Veldhoven, Ton Starren, Martin van de Elsen) ingesteld. De opdracht was om binnen het ter beschikking gestelde budget een plan uit te werken voor de vervanging van de toplaag (keuze voor kunstgras) en de masten van baan 1 tot en met 4, alsmede het overstappen naar ledverlichting (met extra subsidiemogelijkheden) voor het hele complex.
Door Ton Starren werd tijdens de ledenvergadering namens de werkgroep verslag gedaan van het onderzoek. Ook werden de plannen gepresenteerd. De stuur- en werkgroep ontvingen lof voor hun onderbouwde voorstel, gebaseerd op gedegen onderzoek. De geleverde inspanning werd door de vergadering zeer gewaardeerd en het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.
Het project gaat uitgevoerd worden met de bedrijven ELCO/Tennisbouw (combi) en VDL.
Vanaf eind oktober tot medio december zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het traject zal er altijd op 6 banen gespeeld kunnen worden. De regie bij de uitvoering is in handen van de werkgroep.
Waar mogelijk wil GLTV kosten besparen door inzet van haar leden. Vooral in de periode van 26 oktober tot 8 november is vrijwilligers inzet erg welkom. GLTV-leden die tijd hebben voor dit mooie project mogen zich aanmelden bij Martin van de Elsen (06-53732451), Ad van Veldhoven (06-53213197) of Ton Starren (06-33586225). De verenging verwacht dat de renovatie met ieders inzet en de grondige voorbereiding zal resulteren in een prachtig vernieuwd tenniscomplex waar de leden weer vele jaren van kunnen genieten.

Foto's:


0