Kansen voor Mortelse ondernemers

DE MORTEL – Onlangs werd bekend dat de gemeente het bestemmingplan voor de ontwikkeling van nieuwe woon-werkkavels aan de Leeuwerikweg in De Mortel ter inzage gaat leggen. Ondernemersbelang De Mortel is verheugd over dit bericht.

Samen met Stuurgroep De Mortel en voetbalvereniging MVC heeft de ondernemersvereniging in 2012 aan de basis gestaan van dit plan, zodat er ruimte geboden kon worden aan plaatselijke ondernemers en de lokale economie van De Mortel. In de loop der jaren is het plan een aantal keren gewijzigd. Zo is de herontwikkeling van het voetbalveld uiteindelijk toch niet doorgegaan en is de actieve rol bij de plannenmakerij overgenomen door de betrokken grondeigenaren. Maar de ondernemersvereniging is het plan wel altijd blijven volgen, omdat het belangrijk is dat zowel gevestigde als nieuwe ondernemers genoeg kansen krijgen om hun bedrijf verder te ontwikkelen.
Dat de bestemmingsplanprocedure begint wil dus ook zeggen dat het plan nog niet aan de eindstreep is. De procedures moeten zorgvuldig doorlopen worden. Maar als het goed is kan over een tijdje de schop eindelijk de grond in en krijgen lokale ondernemers de kans om op een mooie plek aan de rand van het dorp te wonen en te werken. Voor meer informatie over het plan wordt overigens verwezen naar de initiatiefnemers, te bereiken op mailadres mortelplanzuid@gmail.com.
Tijdens de aankomende ledenvergaderingen van Ondernemersbelang De Mortel, die eens per kwartaal plaatsvinden, zal het bestuur de leden op de hoogte houden van de voortgang. Ondernemers die nog niet zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging kunnen zich uiteraard altijd aanmelden bij de vereniging. De gegevens zijn te vinden op de website www.ondernemersbelangdemortel.nl. De Mortelse ondernemersvereniging behartigt de belangen van de lokale ondernemers en organiseert leerzame en gezellige ontmoetingen om kennis en informatie over elkaar en elkaars bedrijven uit te wisselen.

Foto's:


0