Verdeeldheid blijft over verkoop deel MFA De Sprank

GEMERT – CDA en Dorpspartij steunen B&W. Lokale Realisten/D66, SP en VVD blijven tegen verkoop van het gezondheidscentrum in Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Sprank. Na twee uur praten stelt burgemeester Van Veen: “Ik worstel ermee. Ik constateer dat een oproep wordt gedaan door de gemeenteraad om het uiterste te doen om er samen (gemeente, ondernemer en Stuurgroep; red.) uit te komen”.

(Door onze politiek verslaggever)

Argumenten deden er dinsdagavond niet meer toe. In de extra raadsvergadering liet niemand zich overtuigen. De stellingen waren al betrokken. Wie wordt er uiteindelijk beter van verkoop? De gemeente niet. Die lijdt “een verlies van 74.000 euro”, ziet Jan Vroomans (VVD). Maar doordat de kosten dalen “speel je op termijn ongeveer quitte”, aldus wethouder Inge van Dijk die haar collega Miranda de Ruiter verving. “De lange termijn is beter geborgd bij verkoop. Huur is makkelijker op te zeggen,” zegt Van Dijk. Ook kan het college door verkoop zijn vermeende toezegging aan fysiotherapeut Hazenberg gestand doen. Overigens ziet Anita Relou (CDA) “in gespreksverslagen misschien wel verwachtingen, maar geen toezeggingen”. De inwoners van De Mortel merken in de praktijk wellicht weinig van de verkoop; de heer Hazenberg: “Ik bind me zo nog meer aan De Mortel”. Híj ziet zijn wens tot aankoop in vervulling gaan.

De Stuurgroep De Mortel is tegen. “De wethouder wilde alleen verkopen als de Stuurgroep instemt. Het collegebesluit verraste ons. We hebben de indruk dat achter onze rug om contact is geweest met Hazenberg over verkoop. Verkoop zou worden overwogen na algehele evaluatie. Die is er niet geweest”, aldus de heer Eikelenboom. “De Sprank is echt een multifunctionele accommodatie. Verkoop doorbreekt dit. Er is geen dorpsbelang”. De Stuurgroep wil bij verkoop 10% eigenaar worden, “zodat we onze belangen kunnen behartigen. We ervaren het collegebesluit en de communicatie daarover als een breuk. Daarover graag overleg”, zegt Eikelenboom: “Behoud de MFA als één geheel”.

Hazenberg: “Het gezondheidscentrum draait tot volle tevredenheid. Ik draag zo bij aan de leefbaarheid”. Voor Thérèse van den Eventuin (SP) kan dat “ook zonder verkoop”. Dat blijkt een meningsverschil. Jan Vroomans (VVD): “Hazenberg en een ambtenaar schrijven veel over en weer”. Ton Vogels (Lokale Realisten/D66): “Er gebeuren in dit huis kennelijk rare dingen. Er is hier kennelijk over dingen enkel ambtelijk overleg, maar bestuurlijk niet. Burgemeester en secretaris onderteken vervolgens een brief die de geadresseerde kennelijk zelf heeft opgesteld”. Vogels stelt vast dat het dossier vandaag stukken bevat die eerder ontbraken en vraagt: “Zeggen we: prima, dat gaan we zo doen? Of zeggen we: dat had nooit zo mogen gebeuren. Kunnen we het nog terugdraaien?” Bart van Oort (Dorpspartij): “Het besluit tot verkoop is niet getoetst aan de beleidsnota gebouwen uit 2017. Daarin staat dat kernaccommodaties eigendom van de gemeente moeten blijven. Ik wil de motivering terugzien om daarvan af te wijken”. Het college zegt: omdat het verzoek tot koop al is gedaan in 2012, is niet getoetst aan de latere beleidsnota. Wethouder Van Dijk: “De maatschappelijke voorziening blijft behouden. Vandaar dat een uitzondering gemaakt kan worden”. Jan Vroomans (VVD): “Beide insprekers staan 180 graden tegenover elkaar. Een drie partijenovereenkomst moet bestaan uit drie gelijkwaardige partijen.” Ton Vogels (Lokale Realisten/D66) heeft “alle vertrouwen in Hazenberg en de Stuurgroep, maar niet in het college, als ik naar dit dossier kijk.” Daarop waarschuwt de burgemeester: “Normaal eindigt dit in een motie van wantrouwen. Denk dus goed na over wat u zegt”. Stefan Janszen (CDA) verwoordt het meerderheidsstandpunt: “Communicatie had beter gemoeten. Doe recht aan de verwachtingen en ga er samen uitkomen.”

Er viel nog genoeg na te praten.

Foto's:


0