50.000 euro voor Smart Industry Fieldlab

HELMOND – Peter de Witte, voorzitter van de stichting Smart Industry Fieldlab De Peel ontving op vrijdag 15 november een cheque van 50.000 euro uit handen van wethouder Jos van Bree. Het geld, dat beschikbaar is gesteld vanuit het stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven, is bedoeld voor de verkenning van het fieldlab, waar MKB-ondernemers uit de Peelregio kunnen ‘stoeien’ met data scienceen industriële IoT oplossingen.

De industriële sector is sterk in beweging. Door the Internet of Things (IoT), cloud computing, data-integratie en andere technologische ontwikkelingen zal de manier van produceren drastisch wijzigen voor bedrijven. Toch zijn het tot op heden vooral grote maakbedrijven die met Industrie 4.0 bezig zijn. Voor veel MKB-ondernemers is het nog een ver-van-mijn-bed-show. Daar moet verandering in komen, vindt Innovatiehuis De Peel.

‘Ondernemers zijn zich er terdege van bewust dat, om een sterke positie te realiseren in de opkomende technologieën, het nú het moment is om te investeren. Het regionale MKB mist soms echter de kracht om risico’s te dragen en snel te mobiliseren. De individuele ondernemer kan dergelijke risico’s niet altijd zelfstandig aan. Een Regionale samenwerking in De Peel is daarom de oplossing’, vertelt Peter de Witte.

Vanuit die gedachte is begin dit jaar het idee ontstaan om een fieldlab in te richten. ‘Een fieldlab is een experimentele praktijkomgeving’, legt De Witte uit. ‘Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen, implementeren en leren om deze oplossingen toe te passen. Een Fieldlab versterkt bovendien verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke smart industry thema’s.’

Inmiddels heeft een elftal ondernemers uit de Peelregio en ROC ter Aa de krachten gebundeld. Ook is er al een locatie gevonden, in de nieuwe productiehal van AAE. ‘De komende periode gaan we samen nadenken hoe we die hal gaan gebruiken. De bedoeling is dat deelnemers van het fieldlab hier straks kunnen ervaren hoe een productielocatie er uit kan zien met Industrie 4.0 toepassingen.’ Daar gaat de donatie van MRE dan ook voor gebruikt worden. Naast deze 50.000 euro hebben de ondernemers zelf een soortgelijk bedrag ingelegd. Ook Innovatiehuis De Peel deed een duit in het zakje. ‘We zijn al volop begonnen met kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen. We denken medio 2020 onze fysieke experimenteeromgeving te gaan inrichten.’

Foto's:


0