Columns Maarten Mols gebundeld

GEMERT – Negenentwintig nooit gepubliceerde columns, plus negenentwintig al wél in het Gemerts Nieuwsblad gepubliceerde columns. Zo komen we aan het getal 58, het geboortejaar van Maarten Mols. Cijfers spelen bij Maarten een grote rol. Meten is weten; hoort u bij het getal der intekenaars?

Door Simon van Wetten

Een leraar wis- en scheikunde die ook een passie heeft voor taal. Dat is tamelijk uitzonderlijk, “maar,” legt Maarten uit, “dat spelen met taal is van latere datum. Bezig zijn met getallen en statistiekjes en gemiddelden, dat zat er van meet af bij mij in. Ik ben een nakomertje, zodoende waren mijn broer en zussen al aan uitgaan toe, toen ik nog thuis, in de Bisonstraat, iets te doen moest hebben. Nou, ik telde de passerende auto’s, bussen, fietsen en vrachtwagens, deelde ze in naar kleur en naar merk en ervoer dat als een uiterst prettige bezigheid. Maar ik sportte ook. In onze tuin stond een korf en ik registreerde de aantallen keren dat ik raak mikte of miste en de series die ik daarbij maakte. En dat doe ik nog steeds, niet meer met korfbal, maar met biljarten.”
Maar ja, zelfs de mooiste getallenreeksen kunnen niet verhullen dat er méér is in het leven. Maarten deed, niet gehéél cijferloos, aan atletiek en volleybal en vooral ook aan muziek. Dat laatste heeft alles te maken met de bekende paplepel. “Ons pap zong zowat zijn hele leven in een koor en was de oprichter van ‘Van wor ik bén’, het bekende Gemertse mannenkoor.”
In het taalgebruik van Maarten zit kwaliteit, maar toch ook weer kwantiteit en sturing door de getallen. Zijn columns beslaan altijd exact vierhonderd woorden, inclusief de titel. “Ja, dat is soms behoorlijk puzzelen, maar tegelijkertijd een van de leuke processen binnen mijn schrijverij.”
De onderwerpen die Maarten aansnijdt, kennen een grote diversiteit, en tegelijkertijd een paar rode draden. De belevenissen en waarnemingen gedurende de camino, dat is de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, vormen bijvoorbeeld een terugkerend thema. Maar zeker ook de filosofische benadering der dingen, de omkering vooral, zoals in het verhaal ‘Arm en rijk’, waarin duidelijk wordt dat armen soms rijk, en rijken soms arm zijn. Of in ‘Jeuk is leuk’, een geheel nieuwe benadering van muggenoverlast. Verrassend is ook ‘Taalgroeipijn’, waarin de ontwikkeling en verandering in taalgebruik met opzettelijke fouten en niet bestaande woorden – die toch duidelijk in hun betekenis zijn – in beeld wordt gebracht. “Schrijven is een proces, een analyse van wat je al hebt genoteerd, nadenken over de voortgang, en schaven en nog eens schaven. Soms gaat alles spontaan, soms moet ik een tijd zoeken. Ik begin altijd ouderwets met pen en papier, pas in de eindfase komt de tekstverwerker er aan te pas.”
De vergelijking tussen de bouw van het appartementencomplex tegenover het huis van Maarten enerzijds en meespelen in het musicalorkest voor ‘Stemp’ anderzijds, of de parallellen tussen een bos en de leerlingen in zijn klas, de originaliteit der onderwerpen is fascinerend. En weer die omkering: “Door de bomen zie ik het bos.”
Tijdens een sinterklaassurprise, waarbij dochter Ine een aantal van haar vaders columns in ansichtkaartvorm goot, ontstond het idee om haar de bundel te laten illustreren.
Op 8 maart 2020 wordt het boek gepresenteerd in d’n Dörpel, om 15.31 uur. Zo precies? “Bij de agendering van teamvergaderingen op mijn school stond aanvankelijk als aanvang 15.30 uur. Toch kwam bijna iedereen een minuut te laat. De aanpassing en de niet-afgeronde tijd werden een gewoonte.”
Die minuut, akkoord, maar is een vooraankondiging van vier maanden niet erg lang? “Ik wil graag de belangstelling meten.” Welnu, de titel is aantrekkelijk: ‘Magneet aan de horizon.’ Al naar gelang het aantal intekenaars gaat het boek rond de € 16.- kosten. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar maarten.mols@gmail.com
Wat mij betreft wordt het een getallenrééks.
Tot en met de vorige zin bestaat dit artikel uit 646 woorden; een cijferpalindroom. Dat kan geen toeval zijn…

Maarten aan de schrijftafel

Foto's:


0
  1. Jeanne Van Den Elsen -Verbrugge zegt:

    Graag teken ik in om een bundeling van verhalen door Maarten Mols te ontvangen,