Dubbel verzekerd: wanneer is hier sprake van?

 

Nederlanders zijn vaak dubbel of oververzekerd.Dat blijkt uit onderzoek van een vergelijkingswebsite. Gemiddeld geven wij zo’n 5 procent van ons inkomen uit aan ongeveer 8 verschillende verzekeringen. Nederland staat daarmee op nummer één binnen de Europese Unie. Hoe kunnen inwoners uit Gemert ervoor zorgen dat zij niet dubbel verzekerd zijn?

Wanneer ben je dubbel of oververzekerd?

Nederlanders lopen liever geen risico. Daarom sluiten zij talloze verzekeringen af. Dat is zonde, want vaak is dit helemaal niet nodig. Oververzekerd houdt in dat de dekking op de verzekering van de klant hoger is dan het financiële risico dat hij of zij loopt. Daarnaast kan men ook nog eens dubbel verzekerd zijn. Dit houdt in dat een aantal verzekeringen elkaar overlappen in dekking. Een voorbeeld hiervan is de reisverzekering en de zorgverzekering. Een korte of doorlopende reisverzekering kan dekking bieden voor medische kosten in het buitenland. Hiervoor is men bijvoorbeeld ook in de zorgverzekering verzekerd.

Auto vaak oververzekerd

Vooral bij autoverzekeringen zijn mensen vaak flink oververzekerd. Zo blijkt 40 procent van de Nederlanders een te hoge dekking voor hun autoverzekering te hebben, waardoor zij dus elke maand te veel betalen. Ongeveer 50 procent van de autobezitters heeft een allriskverzekering. In principe is het alleen aan te raden om deze verzekering af te sluiten als de auto 0 tot 5 jaar oud is. Ruim 40 procent van de allriskverzekerden heeft een auto die ouder is dan dat. Vaak zonde, want de hoge premie van een allriskverzekering weegt niet op tegen de uitkering van de verzekeraar bij schade. Een WA- of WA+verzekering is bij auto’s ouder dan 5 jaar voldoende.

Voorkom onnodige dekkingen bij de rechtsbijstandverzekering

Voor rechtsbijstand kunnen mensen een aparte verzekering afsluiten met verschillende modules. Denk hierbij aan dekking consument, dekking wonen én dekking verkeer. De klant moet goed bekijken welke dekkingen er echt nodig zijn. Bij deze verzekering kunnen mensen namelijk ook kiezen voor een dekking voor werk en inkomen. Als de klant gepensioneerd is, dan is deze dekking uiteraard niet (meer) nodig. Daarnaast is het ook mogelijk om rechtsbijstand als aanvullende verzekering bij de reis- of autoverzekering te kiezen. Het is dan uiteraard niet nodig om hiervoor een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Bespaar op de reisverzekering

Zoals hierboven al is beschreven, kan het zijn dat bepaalde dekkingen binnen de zorg- en reisverzekering elkaar overlappen. Een reisverzekering kan vaak overlap hebben met andere verzekeringen. Als de klant een reisverzekering afsluit, dan is hij of zij meestal automatisch óf door een aanvullende module verzekerd voor medische kosten in het buitenland. Vaak zijn mensen hiervoor ook via de zorgverzekering verzekerd. Houd er wel rekening mee dat de zorgverzekering meestal alleen de kosten vergoedt van spoedeisende hulp in het buitenland. Daarnaast dekt de zorgverzekering alleen de kosten die een behandeling in Nederland zou kosten. Tot slot kan de klant zich met de reisverzekering verzekeren voor de module ‘autopechhulp’. Deze hulp is ook te verzekeren met een aanvullende autoverzekering. Check dus altijd goed wat er al wordt verzekerd.

Foto's:


A