Concerten trekken meer publiek dan ooit

REGIO – Popconcerten en klassieke concerten op de Nederlandse professionele podia trokken in 2018 bijna 9,7 miljoen bezoeken. Dat is bijna 6 % meer dan een jaar eerder. Nooit eerder werden concerten zo goed bezocht. Popconcerten trokken 80 % van al het concertbezoek. Verder is ook het aantal musicalvoorstellingen toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers.

De Nederlandse professionele podia trokken 19 miljoen (+ 3 %) bezoeken in 2018. In totaal werden 53.700 voorstellingen en concerten gegeven. Dit is 2 % meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 8 % minder dan in het recordjaar 2008.
Belangstelling concerten groter dan overig aanbod bij elkaarKlassieke muziek en popmuziek vormden in 2018 van alle genres op de professionele podia de belangrijkste. Zo werden er ruim 20.000 concerten uitgevoerd, 38 % van de totale programmering.

In 2018 was het concertbezoek (bijna 9,7 miljoen) voor het eerst groter dan het aantal bezoeken aan alle overige genres bij elkaar (bijna 9,4 miljoen).

Het leeuwendeel van het concertbezoek bestond in 2018 uit bezoeken aan een popconcert. In totaal werden 15.500 popconcerten gegeven die samen 7,7 miljoen keer bezocht werden. Vergeleken met een jaar eerder trokken popconcerten bijna 6 % meer publiek.
Het aantal bezoeken aan de 4800 klassieke concerten nam met 5 % toe tot ruim 1,9 miljoen.

In 2018 werden bijna 3800 musicalvoorstellingen geprogrammeerd, ruim 500 (16 procent) meer dan een jaar eerder. Het musicalbezoek steeg met 158.000 bezoeken (+7 %) minder hard mee.
Het gemiddelde aantal bezoekers per musicalvoorstelling daalde daarmee iets, van 735 tot 674.

Van bijna alle podiumkunstdisciplines nam in 2018 het aantal voorstellingen én het aantal bezoeken toe. Bij toneel en dans nam het aantal voorstellingen met ruim 4 % af. In 10 jaar tijd is het aanbod aan toneelvoorstellingen met 35 % afgenomen, van 16.900 voorstellingen (2008) tot 10.900 (2018). Bij alle podiumkunstdisciplines steeg het aantal bezoeken, behalve bij dans. Daar was het bezoekcijfer in 2018 juist met 3 % gedaald vergeleken met een jaar eerder. De belangstelling voor toneel liep eveneens terug in deze periode. Het genre trok in 2008 nog 2,2 miljoen bezoeken, tegen 1,9 miljoen in 2018. Overigens is er qua bezoek wel een lichte stijging te zien ten opzichte van 2017 (24.000). Dit maakte dat een gemiddelde toneelvoorstelling in 2018 10 bezoekers meer trok dan in 2017 en zelfs 39 meer dan in 2008.

Foto's:


0