Aftrap

Met een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis in Bakel beleefden we als gemeente de aftrap van het nieuwe jaar. 2020, een nieuw decennium, dat, vooral de iets oudere lezers van de column het gevoel zal geven dat de tijd vliegt. Het is al weer twintig jaar geleden dat we dachten dat computers zouden uitvallen, dat we nog met de mooie gulden konden betalen en mensen met een mobiele telefoon patsers en aanstellers waren. Ik zou zelf zo’n mobiele telefoon nooit nemen, dat wist ik zeker.
Dat in Bakel de tijd ook niet heeft stil gestaan, bleek wat mij betreft uit de manier waarop de organisatie namens het dorp een bijdrage leverde aan onze nieuwjaarsreceptie. Overheerlijke lokale zoeternijen, hapjes, bier van Bakelse bodem, lokaal pianospel, een band en het gilde. Er waren ook speciale gasten, waaronder Pleun uit Handel, Pieter Staadegaard en Janneke van der Zanden. Het was een mooie start van 2020. Die start krijgt dan ook meteen een gevolg. De gemeenteraad kan deze week weer direct aan de slag met de commissievergaderingen.
Zo begin van het jaar hebben we ook aan klein verjaardagsfeestje gevierd. Het 50-jarig bestaan van Stuurgroep De Mortel. Op de website www.demortel.com is een kleine fotocollage te vinden. Om de sfeer van vijftig jaar stuurgroep te kunnen voelen, had u de anekdotes van (oud)bestuurders moeten horen. Dan snapt u ook waarom er in al die jaren jaar maar drie voorzitters versleten zijn. Compliment.
Ik heb nog een aftrap mogen doen. VV Gemert is het seizoen weer begonnen en ik kon even op de middenstip staan. De aanleiding was verdrietig en feestelijk tegelijk. In november 2018 was er een grote inbraak in de kantine van VV Gemert. Tijdens deze inbraak is naast heel veel schade ook iets heel bijzonders gestolen: de Koninklijke Erepenning die de vereniging in 2012 tijdens het 100-jarig jubileum ontving. Waardeloos voor een dief, maar kostbaar voor de vereniging. In een brief aan het Koningshuis heb ik gevraagd of er een nieuwe erepenning kon worden verstrekt. Samen met een foto van de uitreiking in 2012 hoop ik dat de erepenning een mooie plek krijgt in de kantine. De erepenning mag gezien worden!

Michiel van Veen

Foto's:


0