Brainportdorp biedt Gemert-Bakel doorgroeimogelijkheden

HANDEL –Eigenaar Wind Mee mag voor een periode van uiterlijk tien jaar expats huisvesten op recreatiepark De Rooye Asch in Handel. Burgemeester en wethouders hebben daarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning verleend.Wind Mee kan nu een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van maximaal 275 vakantiewoningen waarin de expats ondergebracht kunnen worden.

Van de redactie

Aan de huisvesting zijn op verzoek van de gemeenteraad strenge voorwaarden verbonden. Dit te voorkomen dat de locatie een toevluchtsoord wordt voor seizoensarbeiders en gelukszoekers. “Die voorwaarden hebben we nog verder aangescherpt”, geeft wethouder ruimtelijke ordening Anke van Extel-van Katwijk aan. “Onder een expat verstaan we nu een hoogopgeleide medewerker die uit het buitenland komt, minimaal een hbo-opleiding met goed gevolg heeft afgerond, een salaris geniet dat in lijn is met deze opleiding en die voor een bepaalde periode werkzaam is voor een bedrijf dat opgenomen is op de lijst van door het college toegestane brainportbedrijven.”

Enkele andere eisen zijn permanente parkbewaking, een duidelijk parkreglement, één professionele verhuurpartij, een centrale voorziening met horeca, winkel, receptie en een sport/ontspanningsruimte en een centrale parkeergelegenheid met opstelplaats voor shuttlebussen en taxi’s.

De bestemming van het park blijft recreatie. Maximaal 85% van de vakantiewoningen mag gebruikt worden voor de tijdelijke huisvesting van expats. 15% moet beschikbaar blijven voor verhuur aan recreanten.

Expats die langer dan vier maanden op De Rooye Asch wonen moeten zich als inwoner van Gemert-Bakel laten inschrijven. Dat geldt ook voor meeverhuizende partners en kinderen. In grote lijnen hebben zij dezelfde rechten en plichten als andere Gemert-Bakelnaren. Zij betalen dus geen toeristenbelasting, maar moeten wel gemeentelijke lasten afdragen.

Wind Mee heeft zich volgens de wethouder akkoord verklaard met deze voorwaarden: “Ik heb er daarom vertrouwen in dat hiermee een boost gegeven kan worden aan de verdere recreatieve ontwikkeling van De Rooye Asch. “

Burgemeester Michiel van Veen: “Als dit lukt is dit is het een unieke ontwikkeling voor Gemert-Bakel. We krijgen er ongeveer 500 inwoners bij en het lost echt wat op.”

De Rooye Asch.

Foto's:


0