Raad wil onderzoek naar wateroverlast Schutsveld Gemert

GEMERT-BAKEL – De gemeenteraad van Gemert-Bakel wil dat er een onderzoek komt naar de oorzaak en omvang van de wateroverlast op het Schutsveld in Gemert. Uiterlijk juli 2020 zou er door het college een plan van aanpak aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden
Een motie van fracties van Lokale Realisten & D66, Sociaal Gemert-Bakel en VVD waarin het college hiertoe wordt opgeroepen werd unaniem gesteund. Het college bekijkt in hoeverre zij uitvoering aan de motie kan geven. Volgens wethouderAnke van Extel-vanKatwijk is er al met bewoners gesproken over een oplossing voor een of meerdere van de woningen.

Foto's:


O