Gemert-Bakel heeft voorsprong door Reconstructie Platteland

GEMERT-BAKEL – Het buitengebied blijft veranderen, ook na de ingrepen van de Reconstructie. Nu daalt het aantal agrarische bedrijven en stijgt het aantal woningen. De gemeente moet deze ontwikkelingen toetsen aan algemeen geldend beleid. Liever zou ze maatwerk leveren via gebiedsgericht beleid. Het ondersteuningsteam van de gemeente heeft al veel ontwikkelingen geanalyseerd en begeleid. Die ervaringen worden verwerkt in de Omgevingsvisie: het nieuwe gemeentelijke beleid voor de Transitie van het buitengebied.

(Door onze politiek verslaggever)

“Een sterk en vitaal landelijk gebied is nodig om de regio verder te ontwikkelen”, schrijft Metropoolregio Eindhoven. “De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied”, noteert Gemert-Bakel. Onderdeel daarvan is een warme sanering van de intensieve varkenshouderij. Van belang is ook versterking van de niet agrarische functies, zoals recreatie en natuur. Wat zien we al?

Agrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen, zoals de stoppersregeling, de provinciale Verordening Natuurbescherming, een verbod op de pelsdierhouderij of het nationale asbestverbod. Zij dreigen de grip op hun bedrijf en toekomst te verliezen. Daarom is Gemert-Bakel in 2019 gestart met een ondersteuningsteam met mensen van ruimtelijke ordening, milieu, sociaal domein, een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris, iemand van de provincie en projectleider Ruud Oude Griep van de gemeente: “We zijn begonnen met een inventarisatie. Wat verwachten wij: gaat dit bedrijf de toekomst in of waarschijnlijk niet? We behandelden 104 aanvragen van bedrijven, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor de stoppersregeling”. Oude Griep: “Dat is een rijksregeling die geldt wanneer een bedrijf stopt met één van de aanwezige diersoorten. Veertien van de behandelde bedrijven stoppen helemaal. Zij gaan bijvoorbeeld naar een burgerbestemming via de Ruimte voor Ruimte-regeling”. “Bij knelpunten vanuit provinciale regelgeving gaan we actief in gesprek met de provincie”, vult Oude Griep aan. “Onzekerheid maakt ondernemers terughoudend. De saneringsregeling kan mensen wel over de drempel trekken. We moeten voor ieder tot een duurzame oplossing komen”, aldus wethouder ruimtelijke ordening Anke van Extel. Daarom gaat het Ondersteuningsteam in 2020 door.

Oude Griep laat op landkaarten zien dat “over de hele gemeente agrarische bedrijven stopten. Waren er in 2000 nog 526 landbouwbedrijven, in 2019 waren het er nog maar 315. Opvallend: acht stopten in Milheeze-Noord en een aantal in De Mortel-Zuid. Van de varkensbedrijven gaat waarschijnlijk nog 1/3 vervallen. Naar de voormalige LandbouwOntwikkelGebieden (LOG) zijn echte ondernemers met levensvatbare bedrijven verhuisd. Gelukkig zit geen van deze bedrijven nu in de sanering”. Van Extel: “Kun je bij de stoppersregeling nog verder met een andere diersoort, bijv. tot je pensioen, bij de warme saneringsregeling (een rijksregeling om overlast te beperken) stopt je bedrijf. Je mag meedoen als je boven een bepaalde geurbelasting/milieubelasting zit. Tijdens de Reconstructie zijn veel bedrijven al weggehaald bij de natuur. Daarin hebben we een voorsprong op veel andere gemeenten”. Oude Griep: “Zeker, de opgave van de warme sanering was groter geweest zonder de eerdere Reconstructie”. Dan wijst hij op een probleem: “Bij de twintig grootste bedrijven zitten tien nertsenbedrijven die straks weg moeten”. Van Extel: “Zij hebben veel minder mogelijkheden om om te schakelen”. Andere trends die volgens Oude Griep doorzetten: “In 2000 hadden we in het buitengebied 74, nu 100 niet-agrarische bedrijven. De meeste zitten langs de doorgaande wegen. En in 2000 waren er 473; nu 684 woningen. Vooral het aantal burgerwoningen neemt toe”.

Anke van Extel: “Onzekerheid maakt ondernemers terughoudend”.

Foto's:


0