Haenle indrukwekkend Verklanckt

HANDEL – Het DNA van Handel werd in anderhalf uur met veel kippenvelmomenten in een overvolle theaterzaal verklanckt, verbeeld en verteld.

Van bos en heide naar twee hoeves. Van een kruistocht naar een bedevaartsoord. Ridders en wonderen.Vele logementen en cafés in een lint door Handel. Handels volk en dorpstaferelen.Handel zoals het vroeger was.
800 jaar geleden was de Gemerts Peel, waar nu Handel ligt, nog nauwelijks bewoond. The Sound Of Silence werd als openingsnummer met een solo ingezet door Daniel van Oorschot. Terwijl de muziek werd uitgebreid met steeds meer instrumentgroepen, lieten de beelden zien hoe Handel er toen uit zag: hDe Hoeve Handel en de Hoeve Strijbosch waren de eerste boerderijen van het huidige Handel. Piet Hubers vertelde hoe daarna Rutger van Gemert, of zoals hij destijds waarschijnlijk genoemd werd: Rutger van Haenle, de oudst bekende eigenaar van deze Hoeve was en dat die hoeve na het overlijden van Rutger in het bezit kwam van de Duitse Orde. De MusicalKids, onder leiding van Dymfy Otten, beeldden dit prachtig uit, terwijl de fanfare de soundtrack van Floris speelde.
Uiteraard kwam de vondst van het Mariabeeldje en de Mariaverering in de voorstelling voorbij. Het ontstaan van de kapel, het processiepark en de keskes langs de Keskesdijk werden in beeld gebracht onder de klanken van Kia Hora.
Dat vroeger de dorpsgrenzen wel eens niet helemaal duidelijk waren en dat kinderen die aanwezig waren bij het plaatsen van de Moerboompaal zelfs een draai om hun oren kregen, zodat ze zich deze belangrijke bijeenkomst goed zouden kunnen herinneren, leverde de nodige hilariteit op uit de overvolle zaal. De MusicalKids lieten, terwijl de fanfare The Acrobat speelde met een prachtige schuiftrombone-solo van Job van Berkel, dit in een amusant stukje toneelspel tot leven komen. De vondst van het Mariabeeldje, de wonderen die beschreven staan, de processies en de daarbij behorende beelden werden door de fanfare met een deel van de muziek uit Joseph and the amazing technicoloured dreamcoat ondersteund.
De geschiedenis van een dorp herken je aan zijn straatnamen. Zo kwamen de rectoren, de paters, broeders en Weense zusters voorbij. Terwijl de fanfare I Will Follow Him speelde, kon het publiek foto’s van deze vele broeders, paters en zusters op het grote beeldscherm zien.
Het hele concert stond in het teken van 800 jaar Handel. Maar ook het feit dat Fanfare St. Cecilia 90 jaar bestaat en de slagwerkgroep 60 jaar, werd belicht. Met foto’s van de fanfare en de slagwerkgroep in beeld werd de mars Lina gespeeld. Dat de geschiedenis van de vele cafés die Handel rijk was en die van de fanfare nauw met elkaar verbonden zijn, werd verbeeld tijdens Malle Babbe.
Naast cafés waren er in Handel verrassend veel kleine bedrijfjes en winkeltjes. De slagwerkgroep speelde een door Antoon Gruyters geschreven nummer waarbij beelden van deze bedrijvigheid voorbij kwamen. Op het ritme van The Bongo Song – Played Alive van deze slagwerkers waren foto’s te zien van clubs en verenigingen die Handel rijk is.
Speciaal voor het 800-jarige bestaan van Handel en het 90 jarige bestaan van de fanfare heeft Stijn Rutten, in opdracht van de Vrienden van de Fanfare een muziekstuk gecomponeerd: De Ouverture Haenle.
Dit werk raakte het publiek recht in het hart. De prachtige muziek gecombineerd met beelden van oude Handelse gebouwen en mensen emotioneerde het publiek. Dirigent Geert Nellen kan samen met zijn orkest trots zijn op deze indrukwekkende première.
Als aflsuiting speelde de fanfare, hoe kan het ook anders, Het Dorp. De boerenkar die ratelt over de keien, het tuinpad van mijn vader …. en slagerij van der Ven. Het concert vormde een prachtige culturele opening van het jubileumjaar voor heel Handel.

Foto's:


0