Parkeren

Aanstaande donderdag stemt de gemeenteraad van Gemert-Bakel over de Bakelse centrumplannen. Alle partijen zijn het in de basis eens; Bakel verdient een centrum dat recht doet aan het rijke verenigingsleven, het brede aantal evenementen dat door vrijwilligers wordt georganiseerd en het horeca-potentieel. Aandacht voor het Bakelse centrum was door alle partijen ook opgenomen in het verkiezingsprogramma, dus dat stemt voor Bakel hoopvol.
Natuurlijk valt er desondanks discussie te verwachten, en dat is ook goed. De plannen zoals die nu voorliggen zijn ontstaan door gesprekken en discussies met alle mogelijke betrokkenen.
Gesterkt door de politiek heeft de gemeente in 2016 haar nek uitgestoken en Bakel uitgenodigd zelf na te denken over de inrichting van het ‘centrum als levendige ontmoetingsplek’. De Stem Van Bakel heeft die handschoen van de gemeente vervolgens opgepakt. De gemeente en De Stem Van Bakel hebben, in een buitengewone vorm van samenwerking, toegewerkt naar een plan dat recht doet aan de wensen vanuit het dorp. De voortgang is stelselmatig gevoed en gepresenteerd tijdens openbare bijeenkomsten. Die werden ongeveer elk halfjaar gehouden en kenden steevast een hoge opkomst. Daarnaast hadden de werkgroepen van De Stem inbreng, en zijn ook de uitkomsten verwerkt uit gehouden woonbehoefte-, ondernemers- en inwoners-enquêtes. Externe experts vertaalden alle puzzelstukjes tot de plannen zoals dat nu voorliggen.
Eén van de zaken die in de informatiebijeenkomsten naar voren kwam was de zorg om voldoende parkeerplaatsen. In het plan zijn daarom drie inrichtingsvarianten van het Wilbertsplein opgenomen, waarbij de parkeergelegenheid gelijk blijft of zelfs wordt vergroot.
Ik zelf hoop stiekem dat over een aantal jaren blijkt dat zelfs de ruimste variant niet in voldoende parkeerplaatsen voorziet. Want dat zou het grootste compliment zijn voor de Bakelse centrumplannen en iedereen die er aan heeft bijgedragen. Dat het in Bakel straks zo druk wordt dat we écht een parkeerprobleem hebben.

Siel Peijs

Foto's:


0