Pleeggezinnen gezocht in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig.

Zo ook voor Mark*. Voor Mark is Combinatie Jeugdzorg dringend op zoek naar een weekend-/vakantiepleeggezin waar hij een keer in de maand een weekend mag logeren en in overleg tijdens de vakanties.

Marks (15) volgt speciaal onderwijs. Hij houdt van koken en bakken en speelt graag gezelschapsspelletjes zoals Monopoly. Hij voetbalt en speelt op zaterdag vaak een wedstrijd. De moeder van Mark staat alleen voor de opvoeding en kampt met lichamelijke problemen. Vanwege het ontbreken van een sociaal netwerk heeft zijn moeder structurele ondersteuning nodig.

Gemeente Gemert-Bakel draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Daarom wordt samen met Combinatie Jeugdzorg een pleegzorginformatieavond georganiseerd op maandag 20 januari van 20.00 tot 22.00 uur op het gemeentehuis, Ridderplein 1 in Gemert. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaring. Ook komt het anonieme profiel van Mark aan bod.

Aanmelden voor deze pleegzorginformatieavond kan via 040 245 1945 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aangevraagd worden. Meer informatie, filmpjes en ervaringsverhalen zijn te vinden op www.openjewereld.nu, www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen.

* Vanwege privacy is Mark niet zijn echte naam en de foto niet zijn beeltenis. Zijn verhaal is wel echt.

Foto's:


0