Toekomstmuziek

Stelt u zich eens een mooie zonnige dag voor in het centrum van Bakel. De terrassen, niet alleen die ter hoogte van de Van de Poelstraat maar ook die rondom ’t Viltje en De Fuse, zitten vol. Op het groen ingerichte kerkplein spelen kinderen in de fraaie waterelementen die verwijzen naar de Peelrandbreuk, het unieke waterverschijnsel dat van niet te ontkennen invloed is geweest op de ontwikkeling van Bakel, het oudste dorp van Brabant. Goed begaanbare wandelstroken over het plein voeren symbolisch terug naar de oude kerkepaden die aan de basis lagen van de wegenstructuur in en rondom Bakel. Ouders en ouderen genieten van de spelende kinderen, terwijl ze op een bankje zitten en het laatste dorpsnieuws doornemen.
Toekomstmuziek?
Niet sinds afgelopen donderdag. Unaniem stemden de Gemert-Bakelse raadsfracties voor de plannen die Bakel een ‘centrum als levendige ontmoetingsplek’ gaan geven, een mooi moment voor iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming er van.
Die plannen voeren overigens verder dan alleen een groene herinrichting van het Wilbertsplein. Ook bijvoorbeeld een verbeterde verkeersveiligheid in de Schoolstraat, aandacht voor de (vers-)winkels in het centrum en een multifunctioneel verenigings- of cultuurgebouw zijn er in opgenomen.
Met het positieve raadsbesluit gaan de plannen een volgende fase in. Die van uitvoering, te beginnen met de verfraaiing van het gedeelte van het Wilbertsplein voor de kerk.
Afgelopen jaar gaf Musis Sacrum precies op die plek haar jaarlijkse pleinconcert, de muzikale opmaat richting zomer. Hoe mooi is het dat één van de oudste Bakelse verenigingen haar zonnige klanken straks kan laten horen in een buitengewoon decor, midden in het centrum tussen vers groen en opspuitende fonteintjes?
Dit jaar zal het nog te vroeg zijn, maar het is niet langer toekomstmuziek.

Siel

Foto's:


0
  1. Hoor veel reacties van oudere mensen die op/aan het kerkplein wonen het heel vervelend vinden dat er minder parkeer plaatsen komen!