NOC*NSF: ‘Sportactiviteiten Brabant tot maandag afgelasten’

REGIO – NOC*NSF adviseert Brabantse sportclubs om alle wedstrijden, trainingen en andere events tot en met komend weekend af te gelasten. Dit om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Veel verenigingen uit Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek geven al aan het advies op te volgen.

NOC*NSF adviseert haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen – waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend.

Maatregelen zijn gericht op inperken of vertragen gevolgen virusuitbraak

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.”

Vragen bij sportaanbieders en organisatoren

Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het algemene advies is om de GGD-GHOR actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen, zal de sport die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen.