22-04-2020: 71 opnames ziekenhuis Gemert-Bakel, 31 in Boekel

GEMERT-BAKEL/BOEKEL – Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames wegens een coronabesmetting is in Gemert-Bakel 71 en in Boekel 31. Voor Gemert-Bakel is dit aantal niet gestegen ten opzichte van het meetmoment gisteren. Voor Boekel is er een opname bijgekomen. 

 

Vandaag zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het  aantal gemelde overleden patiënten.

Aantal positieve testen op totaal aantal testen

Sinds 6 april wordt er meer getest op COVID-19 vooral bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten, naast de mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 en zorgpersoneel in ziekenhuizen. De laatste weken is het aantal geteste personen opgelopen tot bijna 40.000 per week. Het percentage positief geteste personen nam tot eind maart toe tot ongeveer 30% vastgestelde besmette personen op het totaal aantal geteste personen en nam daarna weer af. Naast het afnemende aantal nieuwe patiënten door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen, speelt hierbij het veranderde testbeleid sinds 6 april ook een rol.

 

Figuur 16. Percentage van personen dat getest is op SARS-CoV-2, met een positieve testuitslag, gemeld door de virologische laboratoria 2,3.

Voetnoot:

1De datum onder de balk is de eerste dag van de betreffende week (van maandag-zondag).

2Gegevens van de huidige week zijn nog incompleet.

3De bolletjes geven het percentage per dag aan, de lijn geeft een 7-daags lopend gemiddelde per dag aan.

Foto's:


CFFF