Huurverhoging in coronatijd

GEMERT-BAKEL – Hans Vedder, bestuurder van Goed Wonen Gemert, vertelt dat hij zich goed kan voorstellen dat een huurverhoging in tijden van corona toelichting behoeft. “We doen op dit moment alles wat nodig is om samen met huurders deze crisis door te komen, maar tegelijkertijd mogen we de toekomst niet uit het oog verliezen.”

“Ons werk gaat door”, vervolgt Vedder. “Ook na de coronacrisis. We zetten alles op alles om het grote woningtekort terug te dringen, om wijken leefbaar te houden en om onze woningen te verduurzamen. Dat betekent dat we keuzes maken waarmee we nu én in de komende jaren kunnen blijven werken aan onze belangrijke taken. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van onze huurinkomsten. Daarom voeren we ook dit jaar een beperkte huurverhoging (maximaal inflatie) door. Deze gaat in per 1 juli 2020.”

Visie Huurdersbelang Gemert-Bakel en Goed Wonen Gemert

De huurverhoging is uitgebreid besproken met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. Zij adviseerden om de huurverhoging dit jaar niet toe te passen. Voorzitter Aard Pennings van het Huurdersbelang Gemert-Bakel geeft als reden aan dat niet voor elke huurder geldt dat het inkomen stijgt met het inflatiepercentage. Hans Vedder beaamt dit, maar geeft tegelijkertijd aan dat de meeste van deze huurders gecompenseerd worden door een hogere huurtoeslag. “Onze huren zijn vrij laag als je het vergelijkt met andere corporaties in Nederland. Anderzijds beseffen we dat de huur voor een individuele huurder wel hoog kan zijn. Daarom vinden we maatwerk ook zo belangrijk en treffen we diverse maatregelen. Zo komt een deel van de huurders sinds dit jaar in aanmerking voor een bevriezing van de huur. Ook zoeken we samen met huurders naar een oplossing als men door de corona maatregelen moeite heeft of krijgt met het betalen van de huur. Tevens wijzen we hen op diverse bestaande regelingen. Wellicht dat huurders namelijk door minder inkomsten recht hebben op huurtoeslag, bijstand, een uitkering of andere toeslagen. Zo hopen we met elkaar de crisis zo goed mogelijk door te komen.”

Bevriezing huur

Huurders die veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen komen sinds dit jaar in aanmerking voor een bevriezing van de huur. Dat betekent dat de huur van de woning hetzelfde blijft. De aanleiding is het sociaal huurakkoord dat Aedes (branchevereniging voor woningcorporaties) en de Woonbond hebben bedacht om woningen voor iedereen betaalbaar te houden. Afhankelijk van de hoogte van de huur, het inkomen en de huishoudgrootte, is huurbevriezing mogelijk. Huurders die hier wellicht voor in aanmerking komen, worden hierover geïnformeerd in de brief over de huurverhoging.

Foto's:


0