Gemeenteraad Gemert-Bakel in hybride-vorm

GEMERT – Op 19 maart en op 16 april hield de gemeenteraad van Gemert-Bakel een ‘quorumvergadering’. Negen raadsleden hadden zich afgemeld, zodat twaalf raadsleden aan de vergadertafel zaten. Daarmee was het quorum -de helft plus één- aanwezig, nodig om rechtsgeldige besluiten te nemen. Wellicht kan het de volgende keer ook anders, bedachten burgemeester Michiel van Veen en raadsgriffier Peter van Boxtel. Ze zochten naar een mogelijkheid om ook de bespreekstukken aan de orde te kunnen stellen, onderwerpen waarover partijen verschillend denken.

Door onze politiek verslaggever

Je kunt bijvoorbeeld een videovergadering houden. Maar eenentwintig raadsleden plus de voorzitter/burgemeester plus de griffier plus vier wethouders is daarvoor erg veel. Dat bleek onlangs bij het overleg van de (ook) zevenentwintig ministers van financiën van de Europese Unie. Burgemeester Van Veen vindt dergelijke vergaderingen ‘chaotisch’ en vindt het “’een groot nadeel’ dat je geen van de deelnemers ‘live’ kunt zien. Zeker wanneer het, zoals bij bespreekstukken, gaat om het geven van een mening of om argumenten voor een standpunt, is het in zijn ogen een bezwaar dat je, als voorzitter en als mede-raadslid, de bijbehorende lichaamstaal mist.

Van Veen en Van Boxtel keken daarom naar de Gemeentewet en naar de werkwijze in de Tweede Kamer. Geënt daarop bedachten ze een Gemert-Bakelse tussenvorm met de kenmerken van een normale én een videovergadering. “Een hybridevorm”, noemt Van Veen het. Voldoende raadsleden, dus minstens het quorum, tekenen de presentielijst van de vergadering. Dat kan bijvoorbeeld op een ochtend. Vervolgens opent de voorzitter de vergadering om deze meteen te schorsen tot dezelfde avond. Dan is in de raadszaal per fractie één woordvoerder lijfelijk aanwezig. Elk van deze vijf woordvoerders staat vervolgens via MS-Teams in videoverbinding met de andere fractieleden van zijn partij. Zij kunnen thuis zijn, maar ook elders in het gemeentehuis. Wanneer de discussie daartoe aanleiding geeft, kan een woordvoerder verzoeken om schorsing voor onderling beraad. Bij stemming stemmen enkel de woordvoerders. Het gewicht van hun stem is gelijk aan het aantal zetels dat de betreffende partij heeft in de gemeenteraad.

Van Veen en Van Boxtel overlegden deze werkwijze met de vijf fractievoorzitters. Alle vijf zagen hierin een mogelijkheid om ook de bespreekstukken aan de orde te kunnen stellen. Die zijn nu al even blijven liggen. “Misschien kunnen we de commissievergaderingen op 30 april gebruiken om met deze werkwijze proef te draaien”, oppert griffier Peter van Boxtel. Burgemeester Van Veen kijkt wat bedenkelijk: “Dat hebben we met de fracties niet afgesproken”. Wanneer alle lichten groen blijven, gaat het om de raadsvergadering van 4 juni aldus. En wellicht komt er toch op 30 april een test met de ‘hybridevorm’.

Foto: De gemeenteraad op 16 april in ‘quorumopstelling’

Foto's:


0