Versoepelen of verlengen blijft de vraag

NEDERLAND –  De corona-maatregelen die in Nederland getroffen zijn kunnen alleen versoepeld worden als aan drie voorwaarden is voldaan: de zorg moet het aankunnen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten beschermd kunnen blijven worden en er moet zicht en inzicht op de verspreiding van het COVID-19-virus zijn. Dat benadrukte premier Mark Rutte woensdagavond in de persconferentie van het kabinet.

De minister-president sluit niet uit dat de huidige maatregelen opnieuw verlengd moeten worden. “We zien wel dat die maatregelen effect hebben. De snelheid waarmee het virus zich verspreid is echt afgenomen. Het aantal nieuwe opnames daalt, maar er liggen nog altijd 1200 mensen op de intensive care. Dat is meer dan de totale ic-capaciteit voor de coronacrisis. Dat moet dus verder terug, zodat er ook weer ruimte komt voor reguliere zorg. Behandelingen van kankerpatienten kunnen bijvoorbeeld niet te lang wachten. We zijn er dus nog niet. Hou vol blijft de belangrijkste boodschap. De maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis is gigantisch. Elk schrijnend verhaal is er een te veel. We kijken daarom ook vooruit en bereiden ons voor op een overgangsfase. Alle mogelijkheden worden verkend. Wat er wel kan, daar moeten we samen over nadenken. De anderhalve-meter-samenleving is het nieuwe normaal en daarin gaat het letterlijk om het verdelen van de schaarse ruimte. We moeten daarin voortdurend de juiste balans zien te vinden. Als scholen weer zouden opgegaan, betekent dat bijvoorbeeld ook dat het weer drukker worden op straat en in het openbaar vervoer.  We kunnen voor duivelse dilemma’s komen te staan en die moeten we durven te bespreken. Als we al kunnen versoepelen kunnen we niet meteen terug naar hoe het was. Ik sluit ook niet uit dat we in de toekomst weer een stap terug moeten zetten, zou het aantal besmettingen weer toenemen.”

Het wegnemen van druk bij de zorg – in het bijzonder op de ic’s en het testen en traceren en vanuit huis rapporteren van COVID-19 hebben voor  gezondheidsminister Hugo de Jonge topprioriteit. Het gebruik van mondkapjes in het openbare leven, zoals in de buurlanden geadviseerd wordt, vindt hij onnodig en onverstandig. “Ze zijn schaars en in de zorg nodig.” Daarmee volgt hij het advies van het Outbreak Management Team.