Zes lintjes in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Burgemeester Michiel van Veen heeft vandaag (vrijdag) zes lintjes uitgereikt. Will Lambregts, Nellie Verhoeven (beide uit Bakel), Harrie van den Akker (De Rips), Annie Egelmeers (Elsendorp), Bert Visser (Handel) en Christ Leenders (Gemert) werden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Vanwege de coronamaatregelen was het voor de media dit jaar niet toegestaan om foto’s van de uitreiking te maken of hiervan verslag te doen.

De eerste benoemingen waren voor inwoners van Bakel: mevrouw Will Lambregts en mevrouw Nellie Verhoeven. Beide dames zijn al decennialang zeer actief als bestuurslid voor het Baokels Triduüm (voorheen Ziekentriduüm). Lambregts is ook nog actief als vrijwilligster bij de Wilbertsdries en Verhoeven als vrijwilligster bij het Huis voor de Pelgrim, een organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om op bedevaart te gaan. 

De derde gedecoreerde was de heer Harrie van den Akker uit De Rips. Hij is vrijwilliger bij Voetbalvereniging Fiducia, Hengelsportvereniging De Middenpeel en bij de KBO. Hij heeft binnen deze verenigingen diverse bestuursfuncties vervuld. Ook een inwoner van Elsendorp, mevrouw Annie Egelmeers kreeg te horen dat zij een lintje heeft verdiend. Zij zet zich in voor de parochie, buurtvereniging St. Christoffelstraat en Zij-actief.

De laatste twee personen die op de hoogte zijn gebracht van hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau waren Bert Visser uit Handel en Christ Leenders uit Gemert. Visser kwam in aanmerking door zijn inzet voor de medemens op sociaal gebied en vanwege zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Leenders is benoemd vanwege zijn vrijwilligerswerk voor VV Gemert, de Gemertse Atletiek Club en de ZLM-tour. 

De onderscheidingen zijn een waardering voor het geheel van de maatschappelijke en bestuurlijke inzet van de zes inwoners. Vanwege de coronamaatregelen is er op een later tijdstip een feestelijke uitreiking.  

Overzicht van de verdiensten per decorandus: 

Mevrouw W.M.J.L. Lambregts – Van den Diepstraten (Bakel)

1977 – heden Bestuurslid en vrijwilliger Baokels Triduüm

1988 – heden Vrijwilliger bij De Zorgboog in Bakel

Mevrouw P.T. Verhoeven – Van der Velden (Bakel)

1981 – heden Bestuurslid en vrijwilliger Baokels Triduüm

1995 – heden Verpleegkundig vrijwilliger bij Huis voor de Pelgrim

De heer H.J.L. van den Akker (De Rips)

2001 – heden Vrijwilliger en bestuurslid (2001 – 2007) bij Voetbalvereniging Fiducia De Rips

2012 – heden Vrijwilliger en bestuurslid (2012 – heden)  bij Hengelsportvereniging De Middenpeel

2013 – heden Vrijwilliger en bestuurslid bij KBO De Rips

Mevrouw A.M.M. Egelmeers – De Vocht (Elsendorp)

1982 – heden Vrijwilliger (1982-heden) en bestuurslid (2003-heden) Parochie St. Christoffel Elsendorp, onderdeel van parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

1982 – heden Bestuurslid en penningmeester buurtvereniging St. Christoffelstraat Elsendorp

2004 – heden Programmabegeleidster (2004 – 2019) en bestuurslid (2019 – heden) 

bij Zij-actief Elsendorp

De heer B. Visser (Handel)

1987 – heden Brabant Zorg, eerst Hoofd voorwaarde scheppende dienst en facilitair manager,

nu duurzaamheidsaanjager (betaalde functie)

1990 – 1995 Groepsbegeleider (1990) en voorzitter (1991-1995) Scouting Uotha Uden

1998 – 2008 Pleegouder

2000 – 2009 Penningmeester (2000-2005) en voorzitter (2005-2009) Stichting De Jeugd Handel

2004 – heden Mede-oprichter, websitebeheerder (2004-heden), voorzitter (2004-2013, 2018-heden) bij LETS ruilkring Gemert-Bakel

2010 – heden Lid van de gemeentelijke werkgroepen Buitengebied, Armoede, Koploperstafel duurzaamheid en Bewustwordingswerkgroep duurzaamheid

2010 – heden Initiatiefnemer diverse initiatieven met maatschappelijke relevantie, waaronder de stichting Sporen naar morgen

2014 – heden mantelzorger

2016 Initiatiefnemer burgertop G1000

De heer C.H. Leenders (Gemert)

1991 – heden Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Gemert

1999 – heden Vrijwilliger bij Gemertse Atletiek Club

2001 – heden Teamleider werkploeg en vrijwilligerscoördinator voor ZLM toer bij Stichting Wielerbelangen Schijndel

Foto's:


Z