Commanderij College en Willibrord Gymnasium willen per 2021 fuseren

GEMERT/DEURNE –  Het Commanderij College uit Gemert en het Willibrord Gymnasium starten een onderzoek naar een bestuurlijke fusie. Bestuurder Arn Bressers (Commanderij College) en Ingrid de Vries-Martens (rector-bestuurder Willibrord Gymnasium) tekenden vandaag een intentieverklaring. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2021.

Daarnaast onderzoeken beide partijen, in elk geval met het Jan van Brabant College in Helmond, een intensievere samenwerking in de regio. Door regionaal samen te werken, versterken we elkaar en maken we gebruik van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën.

Ouders en leerlingen zijn in een e-mail geïnformeerd over de beoogde fusie met het Willibrord Gymnasium en het onderzoek naar een intensievere samenwerking met, in elk geval het Jan van Brabant College, in de regio.

“We willen thuisnabij onderwijs in de regio behouden, waarin je als leerling ook wat te kiezen hebt. We verwachten door het bestuurlijk samengaan meer voor leerlingen en personeelsleden te kunnen betekenen”, zegt Arn Bressers, doelend op de aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek, in een persbericht. Ingrid de Vries vult aan: “Door regionaal samen te werken, versterken we elkaar en maken we gebruik van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën.” Beide bestuurders benadrukken dat een bestuurlijke fusie geen grote, directe gevolgen heeft voor leerlingen en personeelsleden. Het onderwijsaanbod dat op de diverse locaties verzorgd wordt, blijft gewoon behouden.

Leerlingen zullen volgens de school  in de dagelijkse onderwijspraktijk niet direct iets merken van deze fusie. Het gebouw, de docenten en het onderwijsaanbod blijven grotendeels hetzelfde.

Naam

De naam Commanderij College blijft als overkoepelende naam bestaan. De locatie in Deurne behoudt de naam Willibrord Gymnasium.

Orionscholen

Het Commanderij College, Willibrord Gymnasium en Jan van Brabant College zijn Orionscholen in de regio Zuid-Oost Brabant. “We zijn sociaaleconomisch en cultureel met elkaar verbonden. Dat zie je ook in de uitstroom van onze leerlingen terug. Meer dan tweederde gaat een vervolgopleiding in Helmond of Eindhoven doen.”

Fusie

Op basis van de onderzoeksresultaten nemen de besturen van Het commanderij College en het Willibrord Gymnasium in het najaar van 2020 een besluit over het wel of niet doorgaan van een bestuurlijke fusie. Een samengaan is in dat geval beoogd per 1 januari 2021. Het onderzoek samen met het Jan van Brabant College naar een intensievere samenwerking in de regio gaat over de periode daarna.

Bestuurders Arn Bressers (links) en Ingrid de Vries hebben de intentieverklaring ondertekend.

 

Foto's:


F