Ingezonden: Autozegening Elsendorp

Beste vereerders van Sint Christoffel, leden van het Apostolaat van de weg. We leven in een bijzondere tijd, in Coronatijd. Vanaf half maart ging onze wereld als het ware op slot. We konden elkaar wel spreken maar niet of nauwelijks bezoeken. Velen van ons moesten afscheid nemen van een dierbare. Maar met ingang van 1 juli is ontmoeting, met inachtneming van regelgeving weer mogelijk. Weer wat licht, vertrouwen en een verlangen naar hoe het was. Ook onze kerkdeuren gaan weer open. Weekendvieringen met maximaal 100 personen mogen weer worden gehouden.
Op zaterdag 4 juli nodigen wij U van harte uit in onze Sint Christoffelkerk in Elsendorp voor de jaarlijkse viering met aansluitend de zegening van uw voertuig. De H. Mis, met als thema “De weg als een levenswijze” wordt opgedragen door pastor Stefan Schevers, aanvang 19.00 uur.
Wanneer het bijwonen van de viering voor u een belemmering vormt en u toch graag wilt deelnemen aan de zegening van uw auto bent u van harte welkom om na de viering omstreeks 20.00u aan te sluiten op het kerkplein. In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij u in verband met ieders veiligheid de ramen van uw voertuig tijdens de zegening gesloten te houden. De autozegening in Elsendorp kent een lange traditie. De broederschap voor veilig verkeer is op gericht in 1936, werd tijdens het zilveren jubileum in 1961 omgedoopt in Apostolaat van de Weg. Tweemaal per jaar ontvingen de leden van het Apostolaat van de weg een nieuwsbrief, maar helaas is dit niet meer mogelijk na het opheffen van Elsendorp als zelfstandige parochie.
Wij hopen U op deze wijze te bereiken en heten u van harte welkom op zaterdag 4 juli a.s. om 19.00u. in onze Sint Christoffelkerk in Elsendorp.

Foto's:


0