Een sprankelend kerkplein

Pas kwam er een mooi nieuw filmpje voorbij over het verzetten van de Bakelse kerk. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Ik beschouw het maar als bewijs voor de gedachte dat we in Bakel in staat zijn om door samenwerking het schier onmogelijke mogelijk te maken.

Zoals het omtoveren van een kaal en leeg kerkplein tot een levendige speel- en ontmoetingsplek. Twee weken geleden is de eerste zichtbare stap alvast gezet met de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Het ontwerp ziet er veelbelovend uit. Met goed begaanbare wandelstroken die terugslaan op de kerkenpaden, van oudsher de wegwijzers naar ons dorpshart. Met speelse waterpartijen die geïnspireerd zijn op de Peelrandbreuk, zo belangrijk voor de historische ontwikkeling van het oudste dorp van Brabant. Met gras waarmee de groene omgeving tot midden in het dorp wordt doorgetrokken, een brink-achtige benadrukking ook van het dorpskarakter.

En met voldoende parkeergelegenheid, een wens die duidelijk naar voren kwam tijdens de informatieavonden die we sinds 2016 met halfjaarlijkse regelmaat hebben gehouden. Het ontwerp dankt haar kracht namelijk aan de inbreng van veel verschillende partijen. Waaronder, niet op de laatste plaats, de mening van inwoners van Bakel zelf.

Die mening vragen we nu opnieuw. Volgende week wordt de achterzaal van Jut&Jul ingericht als projectruimte. Op maandag- en donderdagavond en op zaterdagmiddag zijn we vanuit De Stem Van Bakel en de centrum-werkgroep aanwezig om voorbeelden van bestratingsmateriaal, meubilair en aanplanting te tonen. Iedereen is vrij om op die momenten binnen te lopen en zijn of haar voorkeur aan te geven. Dat geldt ook voor mogelijke herplaatsing van de kunstwerken op het plein.
Want zowel voor De Stem Van Bakel als voor de gemeente ligt het fundament voor het vernieuwde centrum al vanaf het begin van de plannen vast. Een sprankelend dorpshart kan alleen gebouwd worden op draagvlak van de inwoners van Bakel samen. Daar hoeven we niet eens de kerk voor te verschuiven.

Siel Peijs