Inwoners Handel willen stem in herbestemming Oude Bron

HANDEL – Liever een plein dan het al geplande appartementencomplex op de plek van de oude Bron in Handel. Dat vindt 89 % van de deelnemers aan een enquête over de toekomst van de locatie. De korte vragenlijst is opgesteld door een aantal inwoners en gepubliceerd in de Handelse Courant. 650 mensen hebben de enquête ingevuld. 77% is inwoner van Handel. Een afvaardiging vanuit het dorp heeft de reacties vrijdag overhandigd aan burgemeester Michiel van Veen.

Van de redactie
William Donkers is een van de initiatiefnemers: “Inwoners van Handel zijn in voortraject te weinig betrokken bij de planvorming”, zo geeft hij aan. “Een zienswijze indienen was met name voor ouderen lastig omdat het ontwerp-bestemmingsplan voor het appartementencomplex midden in coronatijd ter inzage werd gelegd. Veel mensen durfden toen de deur niet uit om het plan te bespreken en er een reactie op te geven. Om toch een beeld te krijgen van hoe de bevolking er werkelijk over denkt, hebben we daarom een korte vragenlijst opgesteld. Uit de antwoorden blijkt dat binnen de gemeenschap weinig draagvlak is voor het plan in de huidige vorm. Wij denken dat het beter kan en willen daar graag constructief over meedenken.”

Ruimte

De dorpsdelegatie vindt dat er aan de straatkant te weinig ruimte overblijft als het appartementencomplex gerealiseerd zou worden. “Omdat het aan een doorgaande weg tegenover een school, gemeenschapshuis en café ligt, is er veel verkeer”, geeft Donkers aan. “Als er minder overzicht is, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dat effect wordt nog versterkt omdat een aantal parkeerplaatsen verdwijnt. Een groot en massief bouwblok schaadt bovendien het aanzicht van het dorp. Omdat volgens de provincie inbreiding voor uitbreiding moet gaan worden onze historische dorpskernen helemaal volgebouwd. Dat gaat ten koste van het groen en de leefbaarheid. Dat is naar onze mening niet meer houdbaar. Uitbreiding is misschien duurder, maar levert de gemeenschap per saldo meer op.”

Investering

Donkers wil ook meer duidelijkheid over de financiële noodzaak van herbestemming in de vorm van appartementen. “Zijn die inkomsten daadwerkelijk nog nodig om een deel van de gemeentelijke investering in het nieuwe gemeenschapshuis te kunnen dekken en om welk bedrag gaat het dan? Zijn er misschien andere oplossingen te bedenken die ook geld in het laatje kunnen brengen? Daarover gaan we graag met de gemeente en projectontwikkelaar in gesprek.”

De enquête sorteert voor op een alternatieve invulling van de locatie: “Handel is de enige kern in Gemert-Bakel zonder dorpsplein. Een plek waar inwoners samen kunnen komen draagt bij aan de lokale binding en leefbaarheid. Je kunt er bijvoorbeeld een dorpsfeest of kermis houden. De Oude Bron is daar bij uitstek geschikt voor, omdat het grenst aan het gemeenschapshuis, de school, de kerk en een deel van de horeca.”

Burgemeester Michiel van Veen noemt de enquête een ‘mooi initiatief uit het hart van de samenleving’: “College en raad hebben nu de mogelijkheid om te reageren.” De gebundelde reacties worden als ingekomen stukken aan de raadsagenda voor 9 juli aanstaande toegevoegd.

Foto: Schets voor een dorsplein op locatie de Oude Bron.

Foto's:


0