Ook in Noord-Brabant grote verschillen in premie autoverzekering

Autobezitters moeten in ons land verplicht een WA-autoverzekering afsluiten. De hoogte van de premie is afhankelijk van meerdere zaken, zoals bijvoorbeeld het automerk, de bestuurder en de opgebouwde schadevrije jaren. Maar ook de woonplaats is een bepalende factor voor de hoogte van de autoverzekeringspremie. Binnen de provincie Noord-Brabant zijn de verschillen dan ook groot. Waar zijn deze verschillen op gebaseerd? In dit artikel bespreken we samen met Independer Autoverzekering alles wat je moet weten over de invloed van de woonplaats op de premie van de autoverzekering.

 

Risicobepaling

Een verzekeraar denkt, bij het vaststellen van een premie, altijd aan het risico. Hoe hoger het risico op schade, des te hoger de premie. Dit geldt in de regel voor alle verzekeringen. Bij een autoverzekering zijn er verschillende risicofactoren. Zo is het risico op claims van beginnende bestuurders hoger vergeleken met bestuurders die al jaren schadevrij rijden.

 

Ook de auto zelf vormt een risicofactor; een nieuwe auto veroorzaakt bij schade meer kosten dan een auto van tientallen jaren oud. De woonplaats is ook een belangrijke factor. Immers: hoe meer verkeer in een bepaalde woonplaats, des te groter de kans op een schade wordt. Ook het aantal (historische) claims binnen een woonplaats vormen een aandachtspunten. Als er relatief veel schades geclaimd worden in een bepaalde plaats, is de kans groot dat de premie voor automobilisten die daar wonen; zal stijgen.

 

Grote premieverschillen in Noord-Brabant

Vergeleken met andere provincies, is Noord-Brabant een provincie met relatief veel/weinig auto’s. Cijfers van afgelopen jaar laten zien dat er in Noord-Brabant zo’n 1.389.892 auto’s geregistreerd staan. Over het algemeen geldt dat in grote steden meer schades worden gereden. In Gemert is dit -vanzelfsprekend- minder aan de orde, en valt de premie daardoor gunstiger uit.

 

Op basis van het aantal auto’s in Noord-Brabant zou je daarom kunnen zeggen dat de premies relatief hoog/laag zouden moeten uitvallen. Hierdoor bestaan er in Noord-Brabant grote verschillen in de hoogte van premie voor de autoverzekering. Maar let op: er bestaan ook uitzonderingen. Er zijn namelijk ook rustiger gebieden in Noord-Brabant  waar in het verleden veel is ingebroken in auto’s en/of veel auto’s zijn gestolen. Daarom is het altijd verstandig om je autoverzekering te vergelijken.

 

 

 

Foto's:


s