Stoppend gemeenteraadslid Henk Giebels was ruim veertig jaar actief als democraat

GEMERT – Voor de aanvang van de gemeenteraadsvergadering aanstaande donderdag neemt burgemeester Van Veen om 19.00 uur afscheid van inmiddels oud-raadslid Henk Giebels (Lokale Realisten/D66). Aanleiding voor het Gemerts Nieuwsblad hem een aantal vragen voor te leggen. We beperken ons tot de politiek. Maar zijn loopbaan als raadslid en lid van Provinciale Staten voor D66 is zo lang en veelomvattend geweest, dat in zijn uitvoerige en openhartige antwoorden veel herinneringen naar voren kwamen.

(Door onze politiek verslaggever)

Als historicus benader je onderwerpen vaak vanaf een tijdlijn. Laten we daarom bij het begin beginnen: waar komt je interesse in de Gemertse politiek vandaan?

“In 1977 was ik secretaris van de Gemertse Heemkundekring. De gemeente wilde toen nogal wat historische gebouwen tegen de grond gooien. Daar waren wij fel op tegen. Daardoor ben ik eigenlijk politiek actief geworden”.

Wat maakte dat je je verkiesbaar stelde als raadslid?

“Gemert was in de zeventiger jaren politiek gezien erg conservatief. Ik vond dat besluiten genomen werden die onder andere ten koste gingen van het milieu. Ook daar wilde ik wat aan doen. In 1981 werd D66-Gemert opgericht en het jaar daarop gingen wij meedoen met de verkiezingen. We haalden toen een zetel. In 1986 ben ik Ad van Veldhoven –hij verhuisde naar Limburg- in de gemeenteraad opgevolgd”.

Je zat als eenmansfractie in de gemeenteraad. Hoe was dat?

“Dat is eigenlijk te zwaar. Gelukkig kreeg ik goede ondersteuning van onze maandelijkse achterbanvergadering en van onze vier commissieleden. We hebben toen goed samengewerkt met de Werkgroep Gemeentepolitiek, PvdA, Lijst Handel en Dorpspartij. We hadden samen de meerderheid in de gemeenteraad en kregen veel voor elkaar. Maar als raadslid word je overal op aangesproken en jij moet alle verplichtingen af. Ik vond het daarom niet zo heel erg om in 1991 de plaatselijke politiek te verruilen. In Provinciale Staten in Den Bosch kwam ik een fractie van elf man, met elke vrijdag een vergadering. Geweldig! Ik heb dat acht jaar gedaan, ook weer met veel plezier”.

Dan besluit je om weer terug te keren naar de Gemertse politiek.

“In 1999 vielen de verkiezingsresultaten voor D66 tegen. Toen was het ineens afgelopen met mijn werk in Provinciale Staten en had ik tijd voor andere dingen, zoals historisch onderzoek en het besturen van De Eendracht. Heerlijk. Ik deed helemaal niks aan gemeentepolitiek. Maar het ging niet goed met het milieu in onze gemeente. In 2010 hebben we D66 hier weer opgestart. Vier jaar later zijn we weer in de raad gekomen, opnieuw als eenmansfractie, want we kwamen net elf stemmen tekort voor twee zetels. Het bleek dat we vaak dezelfde standpunten hadden als de Lokale Realisten. Vandaar dat we een samengaan onderzochten. Dat is inmiddels een feit”.

Heb je zelf ooit de ambitie gehad om bestuurder te worden?

“Ik had die ambitie niet. Ik had een fijne baan als geschiedenisleraar aan het Macropediuscollege/Commanderij College en zag hoe mensen na hun wethouderschap vaak niet meer aan het werk kwamen. Die baan was belangrijk voor mij. Leraar zijn was heerlijk werk. Die basis en mijn vrouw hebben alles mogelijk gemaakt wat ik heb gedaan.“

Wat is de reden voor je besluit om te stoppen?

“Mijn leeftijd. In 2018 wilde ik eigenlijk al stoppen, maar toen begon de intensieve samenwerking van D66 met de Lokale Realisten. Ik vond dat ik als raadslid niet na een jaartje al kon stoppen. Dat zou ook kiezersbedrog zijn. Het gaat nu goed, mijn opvolgster in de raad, Deirdre Diesveld, is inmiddels goed ingewerkt en we zijn ruim halverwege de raadsperiode. Een goed moment om het stokje over te dragen, dachten wij.”

Politiek vraagt een lange adem. Er moet dikwijls water bij de wijn. Heb je je eigen politieke doelen kunnen bereiken?

Henk laat mij een krantenartikel uit 1986 zien over de overlast van de intensieve veehouderij in Gemert: “De problemen zijn hier eigenlijk nog altijd dezelfde. Voor het milieu hebben we in de gemeente te weinig kunnen bereiken, al zijn er wel verbeteringen, zoals minder stankoverlast en zure regen. Maar de natuur gaat helaas nog steeds achteruit. Er zijn steeds minder insecten, dus steeds minder vogels. Overigens is de landelijke politiek ook nog steeds niet consequent. Zo pleitte onze minister van landbouw onlangs in Brussel nog om in Nederland meer stikstof te mogen blijven uitstoten dan de EU eigenlijk toestaat”.

Zijn er dingen bereikt waarop je trots bent?

“De Bakelse bossen, het centrum van Gemert met het kasteel, de cultuur, onze scholen, het verenigingsleven en de samenwerking in onze gemeente. Op gebied van milieu zijn wel wat stappen gezet, maar nog te weinig. In een regio waar zoveel dieren zo dicht zitten op mensen, moet je heel goed nadenken over wat je wilt, want het is hier eigenlijk fantastisch om te wonen en te werken.”

Wat merkte je in de gemeente(raad) van dualisering (sinds 2005) en decentralisatie van rijkstaken (sinds 2015)?

Dualisering: “Feitelijk is er niet zoveel veranderd, behalve dat nu de wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad. In de opstelling van de huidige wethouders zie ik weinig dualisering. Een gemeente is een kleine gemeenschap, een gemeenteraad een kleine groep en in principe sta je er sámen voor, als raad, B&W en ambtenaren”. Decentralisatie: “Rijkstaken werden naar de gemeente geschoven voor 20% minder geld. Dat kan gewoon niet. We lopen nu tegen de gevolgen daarvan aan en dat moet worden opgelost”.

Alles overziende: hoe kijk je aan tegen het raadslidmaatschap?

“Ik heb bewondering voor iedereen die nu raadslid is. Je moet van veel dingen verstand hebben en hard werken. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die het willen. Je moet controleren én initiatieven nemen. Denk aan de noodkreet die onze gemeenteraad heel onlangs stuurde naar de regering over de met corona besmette nertsenbedrijven. Dat initiatief kwam niet vanuit B&W, maar vanuit de gemeenteraad! En Den Haag deed nu wel iets met die oproep. Het is fijn om echt iets te kunnen betekenen voor de mensen”.

Henk Giebels: “Je moet het sámen doen: raad, college en ambtenaren”

Foto's:


0