Veiligheidsregio: ‘Alle nertsenbedrijven in Zuidoost Brabant ruimen’

REGIO – Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten geschreven over de nertsensector in relatie tot het coronavirus. In de brief roept hij de minister op om haar bevoegdheden in te zetten, om de nog niet geruimde nertsenbedrijven in tenminste onze regio preventief te ruimen.

 

De afgelopen weken is er op twintig nertsenbedrijven een besmetting met het coronavirus SARS-Cov-2 geconstateerd. Deze bedrijven zijn met name gevestigd in Gemert-Bakel en omliggende gemeenten, waar de effecten van Q-koorts nog altijd merkbaar zijn en dat ook zwaar getroffen is door het coronavirus.

De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend. Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers.  De gemeente Gemert-Bakel heeft al eerder een brandbrief naar de ministers van volksgezondheid en landbouw gestuurd. De manier waarop nu wordt geruimd, ziet Jorritsma niet als het passende antwoord op deze problematiek. Ruiming vindt nu plaatst na vaststelling van een besmetting. Preventieve ruiming van álle nertsenbedrijven zal er voor zorgen dat geen nieuwe besmettingen plaats kunnen vinden. Dit voorkomt verdere onrust bij inwoners van deze gebieden. Daarom roept hij daar de minister toe op.

‘Drastisch’

“We beseffen dat het preventief ruimen een drastische maatregel is, ook omdat niet gebleken is dat er een verhoogd risico op besmetting van omwonenden is. Maar het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vindt dat het ruimen van de bedrijven de enige manier is om de inwoners het gevoel van veiligheid en gezondheid terug te geven”, aldus de voorzitter Jorritsma van de VRBZO in een persbericht.