Visitatie-experiment Goed Wonen Gemert brengt lokaal netwerk verder in beweging

GEMERT-BAKEL – Om de vier jaar moet een woningcorporatie zich laten visiteren. Een visitatie geeft inzicht in de maatschappelijke prestaties van een corporatie en hoe deze te verbeteren. Vorig jaar heeft woningcorporatie Goed Wonen Gemert meegedaan aan een visitatie-experiment, genaamd ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’.

Het experiment richtte zich op de samenwerking van verschillende partijen uit Gemert-Bakel rondom wonen, zorg en welzijn. De visitatie liet zien dat Goed Wonen Gemert trots kan zijn op de behaalde resultaten en het beeld dat belanghebbenden over Goed Wonen Gemert hebben.

“Het visitatie-experiment kwam precies op het goede moment”, vertelt Hans Vedder, bestuurder van Goed Wonen Gemert. “Intensieve samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg is noodzakelijk om vraagstukken op dit terrein aan te pakken. Ik geloof in de kracht van een netwerk, waarin je niet alleen samenwerkt, maar waarin je acteert vanuit een gezamenlijke visie en samen het doel bepaalt. Het experiment heeft de samenwerking verder versterkt. Zo hebben we bijvoorbeeld besloten dat onze gezamenlijke inzet wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Niet alleen met de gemeente en huurders, maar ook o.a. met de politie en zorg-/ en welzijnsorganisaties. Dit biedt een goede basis om samen nog succesvoller en efficiënter aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken.” Mensen die benieuwd zijn naar het visitatierapport van Goed Wonen Gemert vinden deze op de website van Goed Wonen Gemert-Bakel.

Heb je een vraag, suggestie of wil je eens brainstormen over zaken die in het rapport te lezen zijn? Goed Wonen Gemert nodigt iedereen van harte uit om contact op te nemen. Of dat nou is voor een kop koffie met de bestuurder, voor een gesprek met een medewerker van Goed Wonen Gemert of gewoon om een reactie te geven. Contactgegevens: info@goedwonengemert.nl of 0492 – 34 88 88.

Foto's:


0